SE

Edholm (FP): Stockholms skolor ska kunna förbjuda mobiler i klassrummet

2014-09-09 12:20 Folkpartiet Stockholms Stadshus I den utredning som i dag presenterades om ordning och reda i skolan finns förslag om att skolorna ska ha möjlighet att ge ordningsomdömen och att stoppa elever fr?n att ta med sig förem?l till lektionerna. Skolans rätt att ta hand om mobiltelefoner är särskilt viktig för yngre elever. För l?g- och mellanstadiets elever menar Lotta Edholm att mobilerna ska kunna tas om hand under hela skoldagen.

? Nästan varannan elev i Stockholms skolor upplever att de störs p? lektionerna. Det är oacceptabelt och därför m?ste vi ge lärarna fler verktyg att upprätth?lla ordningen i skolan, säger Lotta Edholm (FP) skolborgarr?d.

I den utredning som i dag presenterades av Metta Fjelkner, om ordning och reda i skolan, finns förslag om att skolorna ska ha möjlighet att ge ordningsomdömen och att stoppa elever fr?n att ta med sig förem?l, t.ex. mobiltelefoner, till lektionerna. Mobilförbud r?der redan i dag i flera Stockholmsskolor. Ett exempel är Sturebyskolan där läraren samlar in alla mobiltelefoner i en särskild l?da p? katedern när lektionen startar eller vid skoldagens början.
? Hos m?nga elever som jag mött finns en känsla av att vuxenvärlden inte tar problemen p? allvar. Det är dags att sluta skygga för ordningsproblemen, säger Lotta Edholm (FP).
Skolans rätt att ta hand om mobiltelefoner är särskilt viktig för yngre elever. För l?g- och mellanstadiets elever menar Lotta Edholm att mobilerna ska kunna tas om hand under hela skoldagen.
? Som förälder ska man kunna lita p? att ens barn ägnar skoldagen ?t lärande och lek. Mobiltelefoner och datorer kan vara ett viktigt instrument för lärande, men de kan tyvärr ocks? användas negativt och kränkande. Det m?ste vara läraren som f?r styra över när och hur mobilerna används.
Kontakt: Folkpartiets pressjour, 076-122 94 86

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy