SE

Edholm (FP)/Nordin (M): Nu bygger vi 47 nya skolor

Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d, och Sten Nordin (M), finansborgarr?d och kommunstyrelsens ordförande, presenterade idag en helt ny l?ngsiktig elevantalsprognos, som sträcker sig ända till 2040. Behovet av nya skolor är stort och nya skolor planeras över hela staden.

? Det är viktigt att vi i ett tidigt skede i utvecklingen av nya stadsdelar planerar för och bygger skolor. Redan i dag har vi ett högt tryck p? stadens för- och grundskolor och vi arbetar h?rt med att f? fram nya skolor och skolplatser. Alla familjer ska känna sig trygga med att de f?r en skolplats som de är nöjda med, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d.
? I en växande stad är det väsentligt med investeringar p? den mjuka infrastrukturen, förskolor och skolor. Stockholm har nu en tidigare planläggning för ett omfattande program med skolinvesteringar. Vi säkrar mark för skolor, säger Sten Nordin (M), finansborgarr?d och kommunstyrelsens ordförande.

Fakta
I dag g?r nästan 86 000 stockholmselever i grundskolan. Av dem g?r 64 550 p? kommunala skolor. Elevprognos till och med 2040 levererades fr?n Sweco den 2 juni.
Prognosen visar p? en ökning av elever i grundskole?ldern med

31 000 till 2030
41 000 till 2040
En teoretisk skola motsvarar 840 elever. Med hänsyn till befintlig kapacitet bedöms behovet till
ca 33 nya skolor till 2030
ca 47 nya skolor till 2040
Investeringar
Utbyggnaden kommer att ske b?de i form av nya skolor och utbyggnad av befintliga skolor.
Oavsett vilket beräknas investeringsutgiften till ca 350 tkr/ny plats.
Om behovet täcks genom kommunal utbyggnad motsvarar det en investerings-utgift om
ca 9,7 mdr till 2030
ca 13,8 mdr till 2040
Behov av nya grundskolor
Etapp 1: Projekt inom ?skolbyggnation för ett växande Stockholm?. Till ca 2020.
11 nya skolor (bl a Mariehällsskolan som invigs onsdag 20 augusti)
Etapp 2: Nya grundskolor till 2025
9 nya skolor
Etapp 3: Nya grundskolor till 2030
13 nya skolor
Etapp 4: Nya grundskolor 2040
14 nya skolor
Bifogat nedan finns PPT-presentationen fr?n presskonferensen.
Presskontakt
Lotta Edholm ? Ulrika Frändén 076-1229397
Sten Nordin ? Moderaterna i Stockholm stads pressjour 08-508 29 222
34100Skicka som e-post
Share this

Similar Posts