SE

Effektivare arbetsmöten

För att n? maximal effektivitet p? en arbetsplats krävs tv? olika fokus. Medarbetare och ledning m?ste ha möjlighet att fokusera p? utförande- och utvecklingsprocesser ? var för sig.

Möten i och mellan arbetsgrupper säger mycket om hur effektivt ett företag är. Annika Engström, universitetsadjunkt vid Tekniska Högskolan i Jönköping och doktorand i pedagogik vid Helix vid Linköpings universitet, har i sin doktorsavhandling ?Lärande samspel för effektivitet. En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag? tittat närmare p? samspelet i olika arbetsgrupper vid ett mindre industriföretag avseende lärande, kommunikation och effektivitet.
? Men jag ser inte p? effektivitet enbart som ekonomiska resultat. Jag har vidgat begreppet och menar att effektivitet m?ste inneh?lla en utvecklingsdimension som handlar om att organisationen ocks? lär sig.
För att ?stadkomma ett lyckat samspel som leder till effektivitet bör organisationen se till att ha tv? olika arenor för att hantera uppgiften. En som handlar om utförande, att göra jobbet, och leverera s? bra som möjligt. Och en annan som handlar om utvecklingsprocesser ? att förändra, omvandla och hantera grundläggande problem i verksamheten.
? Om man inte skiljer p? dessa tv? s? stör processerna varandra, säger Annika Engström.
Möten som handlar om utförandeprocesser ska h?llas lösningsinriktade med styrande ledning och med kommunikation som gynnar att uppgiften utförs p? ett effektivt sätt.
? Här handlar det om att se till att produktionen fungerar. Där är inte rätt forum för kritiska förh?llningssätt och ifr?gasättanden, säger Annika Engström.
Dessa luftas istället vid särskilda möten kring utvecklingsarbete. De ska vara problemorienterade med underlättande ledning och kommunikation som gynnar idégenerering.
? Där diskuteras grundläggande problem och om man gör rätt saker. Medarbetarna stimuleras i att ifr?gasätta, komma med idéer och förslag p? att göra nytt.
Motsättningar och konflikter som kommer upp till ytan ska ses som en utvecklingskraft. Om kraften inte tas om hand kommer den att störa utförandeprocesserna.
? Människor ifr?gasätter och vill förändra, det är positivt. Om man som ledare inte är rädd, utan försöker f?nga upp det som ligger och pyr s? skapar man delaktighet och effektivitet, säger Annika Engström.
Men m?nga har sv?rt att hantera konflikter, samarbetsproblem och missnöje p? arbetsplatsen.
?Jag tror p? vidareutbildning och träning i känslohantering och kommunikation. Jämför med hur ett fotbollslag tränar: de övar och nöter olika strategier för att klara olika situationer. S? behöver vi jobba med kommunikation ocks?!
Annika Enström disputerade den 4 juni med avhandlingen ?Lärande samspel för effektivitet. En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag?.
Mer information och kontakt:
Annika Engström
[email protected]
036-1016 44
0734-02 16 16

Tekniska Högskolan (JTH) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. JTH är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Forskningen är inriktad p? industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för sm? och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag. JTH har 2 000 registrerade studenter, cirka 150 anställda och omsätter cirka 200 mnkr.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bo Holmberg   #Maria Edsman   #Maria Hamrefors   #VD