SE

Elever fr?n Sundsgymnasiet i Vellinge deltar i global innovationstävling för h?llbar utveckling

Cirka 100 elever p? Sundsgymnasiet i Vellinge ska delta i den internationella tävlingen Deca Idea Challenge i november för att stärka sin innovationsförm?ga och arbeta praktiskt med h?llbar utveckling.

I april berättade Skolverket att svenska 15-?ringars förm?ga att lösa problem, vilket är kopplat till bland annat kritiskt tänkande och kreativitet, var sämre än OECD-genomsnittet, enligt Pisarapporten 2013. Denna bakgrund gör elevernas deltagande i Idea Challenge extra relevant.
?teranvända vardagsförem?l
Den ?rliga tävlingen g?r ut p? att deltagarna ska hitta nya och kreativa sätt att ?teranvända ett specifikt vardagsförem?l. Förra ?ret fick eleverna hitta nya användningsomr?den för ?tervunna aluminiumburkar. Vardagsobjektet som deltagarna f?r arbeta med i ?r avslöjas först den 13 november d? tävlingen börjar.
Under tävlingens g?ng f?r deltagarna en vecka p? sig att utveckla sina idéer och förbereda ett förslag. Varje deltagande lag best?r av 3-4 och elever redovisar sitt förslag i en treminutersfilm som de själva spelar in och sedan laddar upp p? Youtube. En jury kommer att granska bidragen inlämnade av ungdomar fr?n hela världen och utse en vinnare.
Mer om Sundsgymnasiet
Tävlingen är en av m?nga aktiviteter som h?lls jorden runt under Global Entrepreneurship Week, 17-23 november. N?gra av Sundsgymnasiets elever som ska delta i Idea Challenge kommer ocks? att ställa ut p? InnoCarnival Sk?ne p? Malmömässan den 14 november med sina s? kallade UF-företag.
Sundsgymnasiet, Vellinge kommuns gymnasieskola, uts?gs till ?rets Skola 2014 av Ung företagsamhet Sk?ne i april. Skolan erbjuder utbildningar i entreprenörskap p? samtliga program: Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Idrottsutbildning Golf/Ridsport. För mer information, besök Sundsgymnasiets webbplats.
Mer information om Idea Challenge 2014 och Global Entrepreneurship Week finns p? http://www.gew.co och http://www.gew.co/challenge
Kontaktpersoner p? Sundsgymnasiet:

Marie Johnsdotter Pihl, Biträdande rektor Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet
Tel: 040-42 56 02. E-post: [email protected]
Tulio Capriles, lärare i ekonomiska ämnen
Tel. 0733 60 96 43 och 040-42 56 49. E-post: [email protected]
Mattias Nylander, lärare i samhällskunskap och historia
Tel. 040-42 56 40. E-post: [email protected]
Anders Rasmusson, lärare i historia och geografi
Tel. 040-42 56 59. E-post: [email protected]

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till b?de naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med n?gra av Sveriges finaste stränder, nöjda inv?nare, ett välm?ende näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.
1000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts