SE

Elever i Avesta ska utveckla entreprenöriella förm?gor

a8

Nyfikenhet, kreativitet, mod och initiativförm?ga är förm?gor som elever i Avesta ska ges förutsättningar att utveckla. Därför utbildas alla medarbetare inom grundskolan i Avesta i
entreprenöriellt lärande och entreprenörskap.
Syftet är att skapa förutsättningar för att barn och elever ska ges möjlighet att utveckla entreprenöriella förm?gor och öka intresset för entreprenörskap i tidig ?lder. Barn och elever ska känna tilltro till den egna förm?gan och tillämpa kreativa och innovativa idéer i medveten handling.
Medierna inbjuds att närvara vid utbildningen ELIAS (entreprenöriellt lärande i Avesta
skolor) den 27 oktober kl.08.15-12.15 i Domarhagens aula. Utbildningstillfället genomförs i samarbete mellan Avesta kommun och Nordström Education, och är en del av en tre?rig satsning i v?ra verksamheter. Skolverket deltar med föreläsare och har även beviljat medel för satsningen under läs?ret 2014/15.
Program
08:15 Samling i aulan
08:20 Inledning av Karin Vestman, Fredrik Juthman och Lars Isacsson
08:45 ELIAS- Entreprenöriellt lärande i Avesta skolor
09:45 Fika/diskussionsuppgift
10:15:Skolverket, Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 11:30 Kreativt
Lärande i VERKET
12:00 ELIAS i framtiden
12:15 Lunch
13:15 Entreprenöriellt kollegialt lärande p? varje enhet/skola inom entreprenörskapsomr?det

Medverkande
Karin Vestman, Resultatenhetschef, förskola-grundskola
Fredrik Juthman, Förvaltningschef, Bildningsförvaltningen
Lars Isacsson, Kommunalr?d Avesta kommun
Daniel Nordström, Utbildningskonsult p? NORDSTRÖM EDUCATION
Ragnar ?sbrink, Undervisningsr?d p? Skolverket
Solweig Palm, Samordnare NTA och Kreativt Lärande i VERKET Kerstin Bohlin, Koordinator
Avesta kommun ? Högskolan Dalarna och Kreativt Lärande i VERKET
Kontaktperson
Karin Vestman
Resultatenhetschef, förskola-grundskola
0226-64 53 69
[email protected]
När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen fr?n människorna. En 400-?rig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften fr?n st?let som formats vid martinugnarna under ?rhundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra n?gra djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.

2410Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy