SE

Elever med svagare familjebakgrund vinnare p? skolval

Elever fr?n hem med l?ga inkomster, l?gutbildade föräldrar eller utrikes födda föräldrar, har inte förlorat p? det fria skolvalet. Det visar en ny rapport fr?n IFAU.
– I debatten hävdas slentrianmässigt att det fria skolvalet skulle missgynna elever fr?n socioekonomiskt svaga hem. IFAU ger nu ytterligare ett bevis p? att skolvalet istället gynnar just dem, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.
IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har undersökt om skillnaderna mellan grupper med olika bakgrund förändrades till följd av att det blev möjligt att välja mellan olika kommunala och frist?ende skolor ?r 1992. Forskarna hittar inga tecken p? att elever fr?n hush?ll med l?ga inkomster, med l?gutbildade föräldrar, eller med utrikes födda föräldrar, har förlorat p? reformerna. De skillnader som forskarna kan se tyder p? att det är dessa elever som tjänar mer p? möjligheten att välja skola.
– Vi har alla ett ansvar för att st? upp för en likvärdig skola. Men att ?terg? till den tid d? boendesegregationen fick sl? igenom fullt ut skulle cementera den segregation som beror p? föräldrarnas ekonomi och bakgrund. Dit ska vi inte tillbaka, säger Claes Nyberg.
En studie fr?n Stockholms stad genomförd av Sweco 2012 visar att elever med utlandsfödda föräldrar i mycket högre grad använder det fria skolvalet för att p?verka sin framtid.
IFAU:s pressmeddelande och hela rapporten

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för frist?ende förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till v?ra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa först?else bland allmänheten för v?ra medlemmars verksamhet. 2535500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Andreas Vilhelmsson   #Birgitta Hovelius   #Kontakt Eva Bernerskog   #Per Woxler