SE

Elevinflytande stoppar vandalisering

Under det senaste ?ret har Stöde skola jobbat med att öka elevernas inflytande p? utformningen av utemiljön. Den bärande iden har varit att man med detta skapar en tryggare miljö, man stoppar vandalisering och man skapar en större samhörighet när pedagoger och elever gör saker till sammans.
-” Vi har sedan tidigt i v?ras jobbat tillsammans med v?ra elever och v?rt skolr?d för att involvera s? m?nga som möjligt. V?ra elever har gjort ett fantastiskt jobb med att planera och framställa ritningar” säger Sigrid Andersson förstelärare vid Stöde skola
-” V?r erfarenhet är att när vi gör saker tillsammans med elever, föräldrar och pedagoger s? blir resultatet best?ende och det känns som om det är hela bygdens skola. Och det är ju s? vi vill att det ska vara” fortsätter Sigrid .
Förutom lärare och elever s? kommer b?de föräldrar och lokala företagare att deltaga, vilket gör att den lokala förankringen är stor. Ett av projekten är en bana som man kan spela kula p?.
-” Att ta fram det optimala underlaget för att spela kula var inte det lättaste” säger Ulrika Scherman, projektledare i skolomr?det.
“-Till sist kom vi fram till att det var stenmjöl. Lyckan var stor när vi lyckades f? ett företag i Sundsvall att ställa upp med grus b?de hit och till Matfors. Att spela kula är en stor sport p? v?ra skolor” avslutar Ulrika.
P? lördag är det dags att g? man ur huse för att möta elevernas önskem?l, oavsett väder och vind. Man kommer att grilla och göra saker tillsammans, b?de vuxna och barn. Stöde skola är det goda exemplet p? hur man kan jobba förebyggande enbart med att l?ta eleverna vara delaktiga.
Media inbjudes till att deltaga p? skolans bygglördag. Stöde skola klockan 09.00 2014-11-08

Stöde skola ing?r i Matfors Stöde skolomr?de
Skolan har ca 350 elever

Kontakt:
Urban Fröberg skolomr?desintendent 073-2703675
Sven Eriksson skolr?det 070-2920028
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Pia Rydback   #Professional Energy Manager-certifiering   #Schneider Electric Sedan   #Skattjakten Erbjuder