SE

Elisabet Alphonce f?r pris för bästa m?ngfaldsarbete i Uppsala län

Nätverket Framtidsskapet arrangerar den 4 november det ?rliga Framtidskonventet p? Uppsala Konsert & Kongress för att uppmärksamma m?ngfaldens möjligheter. P? konventet delas Framtidsskapets utmärkelse Stafettpinnen ut för m?linriktat och strategiskt m?ngfaldsarbete. Utmärkelsen g?r i ?r till Elisabet Alphonce för sitt arbete med att förändra attityderna kring psykisk (o)hälsa.
Framtidskonventet arrangeras för att medvetandegöra företag och organisationer om fördelar med m?ngfald i arbetslivet. ?rets konvent fokuserar p? spr?kets betydelse för att skapa inkluderande miljöer ? för medarbetare, kunder och medlemmar. Medverkande vid ?rets konvent är bl.a. Zinat Pirzadeh, Kjell Kampe, Karin Mattson och Gunlög Sundberg.

Stafettpinnen är symbolen för ett strategiskt och m?linriktat m?ngfaldsarbete som i ?r g?r till Elisabet Alphonce, utvecklingsledare för Uppsala kommun, Socialpsykiatri och Beroende, samt kampanjledare för (H)järnkoll Uppsala län.Motivering: Genom ett brett och l?ngsiktigt arbete för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa visar Elisabet att ett strukturerat och m?linriktat arbete för att förändra attityder lönar sig. Elisabet har genomfört mer än 400 föreläsningar om v?rdupplevelser, ?terhämtning, bemötande och inflytande. Hon har ocks? skrivit böcker för barn och ungdomar om psykisk ohälsa. Med tydlighet, självklarhet, kompetens och engagemang ger Elisabet oss b?de kunskap och först?else när det gäller de okränkbara mänskliga rättigheterna. För detta m?linriktade arbete tilldelas Elisabet 2014 ?rs stafettpinne.

– Stafettpinnen delas ju ut för ?rets bästa m?ngfaldsarbete och ?rets pristagare premieras för det idoga och kvalitativa arbete hon (Elisabet Alphonce) lägger ned p? dessa fr?gor som berör oss alla. Elisabet är n?got av en kändis i dessa sammanhang, och det är fantastiskt vilka resultat kampanjen Hjärnkoll har ?stadkommit i fr?ga om att förändra attityderna kring psykisk hälsa. Det är ett arbete som verkligen gjort skillnad, säger Olivia Novotny Bill, Sensus studieförbund, koordinator i Framtidsskapet.

– Priset känns som en bekräftelse av att psykiska olikheter är en del av det som gör oss till värdefulla, unika människor. Vi är ju skapade av Gud, var och en till en unik individ, med olika styrkor, svagheter, egenheter och förm?gor. Just det som kan vara en funktionsnedsättning i ett sammanhang kan ocks? vara en viktig resurs som bidrar till utveckling och nytänkande. Vilken tur att vi är skapade s? olika! Annars hade utvecklingen avstannat och samhället stagnerat, säger Elisabet Alphonce.

– Att se resurserna hos varje individ och ta tillvara förm?gorna möjliggör m?ngfald, kreativitet och utveckling b?de i arbetsliv och i samhället i stort. För mig personligen har psykisk ohälsa vänts till en erfarenhet som berikar mitt arbete, och som möjliggör en djupare först?else av livet. Det är numera en kunskapskälla som jag föreläser utifr?n och som ger inspiration till att skriva och m?la. Jag är djupt rörd och tacksam över priset, säger Elisabet Alphonce.

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfr?gor, m?ngfald och globala fr?gor.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts