SE

Ellen, Lo och Marta skriver ny musik för Tyska kyrkans 1600-talsorgel

Fredag 3 oktober 2014 kommer tre nya verk för den s.k. Dübenorgeln att uruppföras i Tyska kyrkan i Stockholm. Tonsättarna Ellen Arkbro, Lo Kristenson och Marta Forsberg studerar alla komposition vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) och har mötts i en gemensam fascination för orgeln som instrument.
Tyska kyrkans praktfulla, medeltonsstämda barockorgel i 1600-talsstil f?r kyrkorummet att vibrera p? ett alldeles speciellt sätt. (Den är rekonstruerad efter det original som sedan 1780 finns i Övertorne? kyrka.) Ellen, Lo och Marta vill med det här samarbetet utforska detta säregna musikaliska och akustiska fenomen.
Genom att närma sig orgelns omf?ngsrika klangkropp och den särpräglade medeltonsstämningen vill de även bidra till utökandet av orgelns repertoar och konsertforum.
Musiken framförs av Johan Graden, orgel, Marcus Pal, orgelmekanik, Anton Bergendahl och Ulf Klarström, trombon, samt Anton Svanberg, tuba.
? Vi intar detta unika heliga rum och skriver experimentell musik för ett 1600-talsinstrument. V?r förhoppning är att detta möte inte bara blir musikaliskt intressant utan även öppnar dörrar mellan nu skilda musikvärldar som existerar sida vid sida i Stockholm, säger Ellen, Lo och Marta.
? Vi vill framförallt öppna för en bredare publik och vänder oss särskilt till unga tjejer för att ge dem en ny inspirerande insyn i konstmusiken och p? s? sätt bana väg för fler unga kvinnliga förebilder. Vi har alla tre studerat musik under l?ng tid men trots detta upplevt en enorm avsaknad av kvinnliga förebilder, framförallt inom komposition och experimentell musik.
Fredag 3/10 kl. 18:00
Tyska kyrkan, Svartmangatan 16 i Gamla stan, Stockholm
Fri entré
Kontakt:
Marta Forsberg, 070-231 63 36
[email protected]
Lo Kristenson, 070-739 83 88
[email protected]
www.facebook.com/events/1539721566246360

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda frist?ende statliga högskola för högre musikutbildning.

KMH utbildar cirka 900 studenter om ?ret inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje ?r är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.1050Skicka som e-post
Share this

Similar Posts