Skole

Empati og Mindfulness i m?tet med barn og unge.

Empati og Mindfulness i m?tet med barn og unge.

Intervju med mindfulnessl?rer Marie Kronquist

S? lenge hun kan huske har Marie Kronquist hatt en spesiell interesse for personlig og spirituell utvikling. Hun synes derfor det er et privilegium ? f? jobbe med mindfulness, yoga og meditasjon. Det er et arbeid som handler om ? skape velv?re, ro og bevissthet. Marie er utdannet innen pedagogikk, psykologi, kommunikasjon og ledelse fra K?benhavns Universitet, og har en aktiv idrettskarriere bak seg. Fra 1996 – 2001 var hun profesjonell basketballspiller i Portugal og England og vant flere danske og internasjonale mesterskap. I en ?rrekke var hun tilknyttet det danske kvinnelandslaget, og hun har v?rt en ivrig maratonl?per.
Siden 2008 har hun jobbet som selvstendig konsulent, og har hatt gleden av ? hjelpe, undervise og veilede hundrevis av mennesker i rollen som mindfulnessinstrukt?r, coach, meditasjonsl?rer og yogainstrukt?r. I mange ?r har hun reist og oppholdt seg i India hvor hun har deltatt p? en rekke kurs og workshops i meditasjon og mindfulness.
I Norge er Marie kursleder b?de p? Famlabs ?Instrukt?rutdannelse i pedagogisk mindfulness? og kurset ?Empati og mindfulness i pedagogisk praksis?. Hun forteller at mindfulness er en livsfilosofi som inkluderer en rekke verkt?y som bidrar til egenutvikling p? mange niv?er. Det handler om ? finne fram til sin indre v?ren, gjenopprette indre balanse, og finne tilfredshet og fred i seg selv. Mindfulness hjelper mennesket ? skape balanse i livet, og dette gjelder for barn s? vel som for voksne. I stedet for ? v?re et ytreorientert menneske som desperat fors?ker ? holde tritt med konkurransen og fokuset p? overfladisk materialisme i samfunnet, kan mindfulness hjelpe en med ? vende oppmerksomheten innover og bevare den indre roen. Og ? kunne m?te barn med st?rre selvinnsikt, trygghet, ro og balanse.
Barn samarbeider alltid med, og l?rer av, de voksne rundt seg. Derfor er det viktig at vi voksne g?r foran som gode rollemodeller ved ? v?re tilstede og oppmerksomme. Marie peker p? at barn l?rer hvordan de skal v?re i verden gjennom ? betrakte de voksne, og at vi derfor m? vise dem en god og farbar vei. V?r tids barn og unge har i enda st?rre grad enn tidligere bruk for fordypelse, n?rv?r og balanse. I en verden med mange ytre krav og forventninger, er det viktig ? v?re oppmerksom p? ? styrke de indre kvalitetene som gir barn og unge ?kt selvf?lelse.
Som deltaker p? kurset ?Empati og mindfulness i pedagogisk praksis? vil du f? en grunnleggende teoretisk innf?ring i mindfulness, og kunnskap om et bredt spekter av praktiske verkt?y som kan benyttes i pedagogisk arbeid. Kurset er praksisrettet og omfatter b?de undervisning, individuelle trening og gruppebaserte ?velser. Ved hjelp av meditasjon, puste?velser, kroppsbevissthet, stillhet og kreative prosesser kan den voksne finne roen i seg selv, og bringe den med seg inn i det viktige arbeidet med barn og unge.
Empati og mindfulness i pedagogisk praksis er orientert mot fagfolk, men er ogs? ?pent for foreldre og andre interesserte. Kurset er praktisk og konkret, og deltagerne vil arbeide med sin fagpersonlige utvikling og sin relasjonskompetanse. Deltagerne vil f? redskaper til ? mestre de utfordringer og konflikter som m?ter dem hverdagen.
Du finner mer informasjon om kurset p? denne siden.
Om Foreldrekompetanse
Foreldrekompetanse er et kurs og kompetansetilbud tilbud til foreldre, og andre som er interessert i temaer relatert til barns utvikling og foreldre-barn kommunikasjon. Eier og daglig leder er Hans Holter Solhjell. Hans underviser selv kursene De f?rste m?nedene, Det f?rste ?ret, og Trassalder? og arrangerer ut over dette kurs og seminarer med andre fagpersoner og instrukt?rer. Hans gir ogs? veiledning.

A to już wiesz?  Famlabhelg i Bergen

Om Famlab
Famlab er den norske avdelingen av en internasjonal undervisnings- og r?dgivningsorganisasjon basert p? den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring relasjonene i familier. Til daglig ledes Famlab av Hans Holter Solhjell.
Famlab henveder seg f?rst og fremst til foreldre som ?nsker ? f? fastere grunn under f?ttene i rollen som foreldre, og partnere som har lyst til ? utvikle deres egne verdier og praksis i dialog med Jesper Juuls prinsipper for samliv og barneoppdragelse, og i dialog med andre foreldre.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy