Skole

En disruptiv innovasjon

Mandag 26. mai var det tid for at n?ringsliv, offentlig sektor og h?yere utdanning samlet seg p? konferansen ?MOOC for arbeidslivet?. Konferansen arrangeres av H?gskolen i Lillehammer, i samarbeid med Norgesuniversitetet, Fleksibel utdanning Norge (FuN), LO og NHO.

? Norsk h?yere utdanning vil utsettes for massiv internasjonal konkurranse de neste ?rene. Og det er bra, starter Brandt.
Kunnskap flyter frittMassive Open Online Courses (MOOC) er n? den store trenden i nasjonal og internasjonal h?yere utdanning. I Norge har MOOCs f?tt stor oppmerksomhet, og Erik Brandt satte sitt fokus p? om MOOC-konseptet vil p?virke konkurransesituasjonen i h?yere utdanning i Norge, og i s? fall hvordan?
Det tikker inn en p?stand via Twitter: ?Er det slik at alt forandrer seg ? unntatt utdanning? Jeg tror ikke det?.
? Det tror ikke jeg heller. Utdanning er i en enorm utvikling. Konkurransen vi opplever og vil oppleve i mye st?rre grad ? raskt ? er bra. Den vil f?re til at norske tilbydere hele tiden m? v?re skjerpet og med det gi et bedre tilbud til studenter, sier Brandt.
St?rre vekst enn forventet
Tilbydere av MOOCs kommer i ulike st?rrelser. De st?rste spesielt, har hatt en enorm vekst det siste ?ret, og alle fremtidsprognoser for vekst har blitt grundig sl?tt.
En av de store tilbyderne, edX, ble grunnlagt av Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Harvard University. De tilbyr kurs med samarbeidspartnere fra hele verden, inkludert Berkeley, Dartmouth og Columbia University. Den andre store tilbyderen er Coursera, grunnlagt av Standford University. De har i mai 2014 over syv millioner brukere, og brukte kun fire m?neder p? ? f? en million brukere. Sammenlignet tok det 12 m?neder for Facebook ? skaffe sin f?rste million.
Til sammen var det 770 MOOCs i USA ved ?rsskiftet 2013/2014, men heller ikke Europa ligger p? latsiden.
? I f?lge MOOCs European Scoreboard er det 570 MOOCs i Europa, med 37 lanseringer kun i mai m?ned, sier Brandt.
Brandt tror det vil komme en lang rekke med liknende tilbud.
? Unge mennesker i Norge er innovative og tidlig brukere av ny teknologi. Vi streamer musikk, leser nyheter, kommuniserer, kj?per billetter og registrerer l?peturer via telefonen. Hvorfor skal ikke dette gjelde ogs? for utdanning og studier i st?rre grad, sp?r han.
Videre mener Brandt at MOOCs vil fjerne de tre store hindrene for norske studenter som vil studere i utlandet. Pris, opptakskrav og geografi.
? Norske studenter vil str?mme til n?r barrierene for ? studere ved de prestisjetunge universitetene blir borte.
Hva med Norge?
S? hvordan skal norske institusjoner klare seg i framtiden? Brandt tror det er de som adapterer ny teknologi, legger til rette for innovasjon, ser muligheter internasjonalt, spisser produktportef?ljen og finner sin konkurransefordel.
? De som hever kvaliteten og har vilje, og evne, til ? endre seg. De vil lykkes i Norge, sier han.
S? vil MOOC-konseptet vil p?virke konkurransesituasjonen i h?yere utdanning i Norge, og i s? fall hvordan?
? Ingen vet hvordan framtiden vil bli, men det er lurere ? pr?ve ? skape den selv enn ? sitte ? vente p? at noen andre gj?r det, avslutter Brandt.

NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I l?pet av nesten 100 ?r har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke h?yskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av h?yskolestudier p? nett.
Studentene f?r vitnem?let sitt fra samarbeidende h?yskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning.
For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner – mob 97090996

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aleksander Erichsen   #Helt Sjef En   #Theo Leon Winther   #Torun St