En guide till ett mer jämställt samhälle

Varför är s? f? kvinnor chefer? Och varför är könsbalansen s? ojämn i bolagsstyrelser? Det finns väl ingen som tycker att det är bra att det är s?, egentligen?
Om det handlar boken ?Bridging the gender gap? som Johan Roos, professor i strategi och Lynn Roseberry, docent i juridik, har skrivit tillsammans. Den är utgiven av Oxford University Press.

– Det finns s? mycket god vilja att finna en bättre balans, säger Johan Roos. Jag vägrar att tro att det finns ansvarsfulla människor i västvärlden idag som vill h?lla tillbaka kvinnor.
Problemet, säger Johan, är istället att det finns ett antal seglivade myter om kvinnor och män. Myter som färgar människors syn p? jämställdhet och gör att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle med fler kvinnor i ledande positioner g?r väldigt l?ngsamt. I boken radar författarna upp ett antal s?dana myter eller antaganden och tar upp dem till diskussion. Till exempel:
? Det vore inte rättvist att behandla kvinnor och män lika, när vi har s? olika förutsättningar, neurologiskt och biologiskt.
? Kvinnor har inte ambitionen och viljan att n? ledarposter i samhället.
? Det är marknaden som har skapat det nuvarande systemet, allts? m?ste det vara det mest effektiva.
? Vi har lagar mot diskriminering, allts? tar lagen hand om de här fr?gorna och vi behöver inte diskutera dem ytterligare.
Författarnas utg?ngspunkt är att de här p?st?endena, och en rad andra, styr m?ngas föreställningsvärld, är det är dem vi m?ste ändra p? för att uppn? förändring. Genom intervjuer och översyn av litteratur inom historia, neurovetenskap, psykologi, juridik och management bemöter de myterna med sju principer som ska vägleda de som vill förbättra försättningarna för jämställdhet i skolan, arbetslivet eller i politiken.
Johan hoppas att boken kommer att leda till en bättre offentlig debatt och till att ledare i privata och offentliga organisationer tar nya initiativ och kanske även avslutar n?gra som inte fungerar.
– Jag har f?tt fr?gan varför jag som man intresserar mig för de här fr?gorna. Men jag har p? nära h?ll sett den d?liga effekten av ojämn könsbalans. Jag vet att det här är viktigt för utan mer jämställdhet f?r vi ett bräckligare samhälle där vi inte utnyttjar människors fulla potential. Jag är professor i strategi. Det här är en fat av strategi- och andra ledningsprocesser. Därför känns det självklart för mig att jobba med de här fr?gorna.
Om författarna: Johan Roos är professor i strategi och VD för Jönköping International Business School (Internationella Handelshögskolan)Lynn Roseberry är docent i juridik och Equal Opportunity Officer vid Copehagen Business School.

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar p? tre centrala teman: Entreprenörskap, förnyelse och ägande. Internationella Handelshögskolan har cirka 1600 registrerade studenter, ca 130 anställda och omsätter ca 173 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top