En stark välfärdsstat mildrar finanskrisens effekter

Finanskrisens effekter p? arbetslöshet och självmord varierar starkt mellan olika länder. Den uppg?ng i arbetslöshet som följde i sp?ren av finanskrisen är starkast i Öst- och Sydeuropa, svagare i Norden och knappt märkbar i Kontinentaleuropa. Studien visade p? ett generellt samband mellan ökning i arbetslöshet och självmord bland män.
­? Det fanns dock stora skillnader mellan länderna och vi fann att ju lägre arbetslöshetsersättning i landet, desto starkare var sambandet, säger Thor Norström vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
Studien fann däremot inga tecken p? att sambandet skulle vara extra starkt under finanskrisen.
? Det finns förv?nansvärt lite forskning om finanskrisens effekter p? folkhälsa, säger Thor Norström vidare. V?ra resultat tyder p? att en stark välfärdsstat mildrar dess negativa effekter p? befolkningens mentala hälsa, där självmordstalet ofta används som m?tt. I de nordiska länderna framkom inget samband mellan ökad arbetslöshet och självmord.
Om studien
Studien baseras p? ?rsdata för perioden 1960-2012 för trettio länder. Länderna delades in i fem grupper med varierande grad av arbetslöshetsersättning: Sydeuropa (lägst niv?), Östeuropa, Anglo-Saxiska länder, Kontinentaleuropa och Norden (högst niv?).
Studien är genomförd av Thor Norström och Hans Grönqvist vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
Artikeln The Great Recession, unemployment and suicide i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health.

För ytterligare information
Thor Norström, professor vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, tfn 08-16 23 14, mobil 070 710 3571, e-post [email protected], personlig webbsida www.sofi.su.se/~tno/

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga omr?det. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se3000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top