SE

En strejk utan grund och förankring

En strejk utan grund och förankring
Finansförbundet utlyste med start p? fredagsmorgonen en strejk vid elva av Svea Exchanges kontor i Stockholmsomr?det. Endast ett f?tal av de anställda valde dock att g? ut i strejk. Finansförbundets agerande riskerar att f? allvarliga konsekvenser, inte bara för företaget och de anställda, utan ocks? för möjligheten att upprätth?lla en samhällsviktig service.
? Vi ser ytterst allvarligt p? situationen och beklagar djupt Finansförbundets drastiska ?tgärder, som vi anser saknar saklig grund och rimliga proportioner, säger Christina Friberg, vd p? Svea Exchange.
SVEA EXCHANGE ägs sedan den 1 april i ?r av Svea Ekonomi, ett av landets största finansföretag med 800 anställda. Företaget är mitt uppe i ett intensivt uppbyggnadsskede för att skapa en rikstäckande verksamhet med stora möjligheter för en fortsatt expansion och därmed fler arbetstillfällen.
Svea Ekonomi-koncernen har sedan länge en väl fungerande personalpolitik med generösa och marknadsmässiga löner och villkor som ligger väl i niv? med kollektivavtalen p? omr?det, framh?ller Christina Friberg.
? Sedan Svea Ekonomi tog över Svea Exchange den 1 april i ?r har vi arbetat intensivt med att bygga och utveckla företaget. I det arbetet har personalens villkor hela tiden st?tt i fokus. Radikala förbättringar av personalens villkor har redan genomförts. Därför ser vi med stor förv?ning och bestörtning p? den kraftfulla och kompromisslösa h?llning som Finansförbundet visat prov p?. Vi för en tät och nära dialog med v?r personal och känner ett starkt stöd för verksamheten.
ATT I DET LÄGET, när företaget h?ller p? att bygga upp en sund och bärkraftig verksamhet med goda villkor för de anställda, utlysa strejk är en oerhört drastisk ?tgärd som inte gynnar n?gon part, allra minst de anställda, menar Christina Friberg.
? Vi vill fortsätta föra en konstruktiv dialog med v?ra anställda. Vi är nu, som tidigare, lyhörda för de synpunkter och önskem?l som förs fram. I det arbetet är vi självfallet öppna för att ytterligare förbättra personalens villkor. Därför uppmanar vi Finansförbundet att ompröva sitt strejkbeslut och ge de anställda en ärlig chans att tillsammans med ledningen för Svea Exchange fortsätta det arbete som har p?börjats. Mot bakgrund av den l?ga uppslutningen i strejken ? endast en handfull har deltagit i strejken ? och de kommentarer vi har f?tt i sociala medier, finner jag Finansförbundets agerande synnerligen anmärkningsvärt.
? V?r ambition är att bygga en verksamhet med goda och trygga arbetsvillkor, stort utrymme för medbestämmande och hög grad av transparens. Det är ett arbete som p?g?r och vi vet att v?ra medarbetare vill föra den dialogen direkt med företaget och inte genom konfrontation, säger Christina Friberg.
För kommentarer, kontakta Christina Friberg p? tel 0702-47 63 72

Svea Ekonomi erbjuder finansiella och administrativa lösningar för sm? och stora företag i alla branscher.
Bifogade filer
047150Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy