Encubator företaget Cryptango i samarbete med Cactus UniView kring säkerhet i SCADA-kommunikationen

VA-Mässan, Elmia Jönköping, 2014-10-01

Det prisbelönade svenska bolaget Cryptango, med produkter för skyddad SCADA-kommunikation, har idag tecknat samarbetsavtal med Cactus UniView. Samarbetsavtalet innebär att Cactus kommer att ?terförsälja Cryptangos produkter för att ge SCADA- kommunikationen en hög säkerhetsniv?.
I ett modernt samhälle som alltmer bygger p? datakommunikation blir även SCADA-nätverken s?rbara för obehöriga intr?ng. Idag behöver man inte längre vara en expert för att kunna komma in i oskyddade nätverk och skicka falska styr- och mätvärden t ex till en understation.
-M?nga SCADA-system är dessutom installerade för flertal ?r sedan och dessa utvecklades därför utan kännedom om dagens säkerhetshot. S? det är inte ens säkert att de g?r att modifiera för att f? högre säkerhet, eller att hitta n?gon som skulle kunna göra det utan att orsaka driftstopp och instabilitet i systemen med stora kostnader som följd, säger Leif ?kesson p? Cryptango.
Med Cryptango kan man installera ett skydd för SCADA-kommunikation, utan att modifiera systemen eller orsaka driftstopp. Modulerna installeras p? n?gra minuter och ger ett omg?ende skydd som stoppar obehöriga.
Produkterna demonstreras p? VA-Mässan i monter B02:89.
För mer information kontakta:

Leif ?kesson
Tf VD
Cryptango AB
Telefon: 031 389 05 00
Mobil: 0705 390 490
E-post: [email protected]
www.cryptango.com
Glen Nivert
Affärsomr?deschef
Cactus UniView AB
Tel: 031 86 97 00
Mobil: 0765 26 86 12
E-post: [email protected]
www.cactus.se

Om Cryptango:

Cryptango vill skapa ett säkrare samhälle genom att skydda information och kommunikationssystem i kritiska infrastrukturer. Bolaget startades genom ett samarbete mellan Encubator p? Chalmers och teknikutvecklingsbolaget Informasic med m?let att skapa en robust teknikplattform för ökad säkerhet i SCADA-system.
Namnet Cryptango är lite dubbelbottnat och skulle kunna uttydas som ?crypt and go? vilket anspelar p? den enkla installationen och att den inte kräver n?gon modifiering av de system som ska skyddas.
Om Cactus Uniview:
Varje dag används v?ra system för att driva livsviktig infrastruktur med mer än 100 kunder. Verksamheten omfattar en stor del av Sveriges vattenproduktion och distribution, stora delar av energiproduktionen samt viktiga t?gförbindelser.
Kaktusen var v?r inspiration när vi namngav v?rt företag. Kaktusen trivs i miljöer med höga krav p? flexibilitet, anpassningsförm?ga och idérikedom. Precis som v?ra system.

Encubator är Chalmers inkubator som förverkligar affärsidéer tillsammans Chalmers School of Entrepreneurship. Genom att matcha bra affärsidéer med ambitiösa affärsutvecklare, samt tillföra kapital, kunskap och nätverk, skapar Encubator nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer fr?n akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 över 50 bolag skapats.4700Skicka som e-post
Share this

Authors
Top