SE

Energi?tg?ngen i videonätverk studeras

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har tillsammans med fyra andra svenska deltagare erh?llit medel fr?n Vinnova för ett projekt med syftet att minimera energikonsumtionen i IP-baserade videonätverk. Resultaten kommer att leda till att nya produkter kan lanseras p? marknaden.

Den mobila videotrafiken förväntas öka med mer än 70 % per ?r under den kommande fyra?rsperioden och det krävs mycket resurser i näten för att kunna leverera tjänsten. Det svenska projektet ing?r i ett större europeiskt Celtic Plus-projekt med 19 deltagare fr?n fem länder, där de flesta deltagarna kommer fr?n industrin. Resultaten kommer att leda till att nya produkter kan lanseras p? marknaden, till exempel i form av energieffektiva lösningar för Radio Access Network (RAN), Wide Area Networks (WAN), Network Functions Virtualization (NFV) och Software Defined Networking (SDN).
Projektet har sitt ursprung i ett antal observationer. Energikonsumtionen och koldioxidutsläppen fr?n videotrafik p? Internet kommer att öka dramatiskt de kommande ?ren och överstiga de fr?n flygtrafiken ?r 2020. Priset p? elektricitet kommer med största sannolikhet att öka samt det faktum att videotillämpningar förbrukar batterikapacitet.
Deltagarna i projektet adresserar de viktigaste utmaningarna rörande minskningen av energikonsumtionen i IP-baserade videonätverk fr?n källa till användare, det vill säga fr?n ursprungsservrar (där videoinneh?llet kodas och strömmas), via Content Distribution Networks, via stam- och accessnätverk och slutligen till användare av tjänsterna, till exempel mobiltelefoner.
Projektet kommer att arbeta med kommunikationsarkitekturer, h?rd- och mjukvarudesign, protokoll och grundläggande teknologier i terminaler. Parallellt med dessa aktiviteter, som är fokuserade mot att minimera energikonsumtionen i varje steg, kommer projektet att inneh?lla övergripande aktiviteter gällande bästa mjukvarulösningar och Ecodesign samt mätningar av energi- och kvalitetsuppförande.
De förväntade resultaten kommer att demonstreras med hjälp av s? kallade demonstrators där man kan köra relevanta experiment och där resultaten görs publika. Resultaten kommer även att ges till relevanta standardiseringsorganisationer.

För mer information, kontakta professor Adrian Popescu via e-post: [email protected] eller via telefon: 0455-38 56 59. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för h?llbar tillväxt st?r i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och cirka 500 anställda.
BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom omr?dena “IT med tillämpningar” och “Planering och management”. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och h?llbar utveckling.
N?got som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning p? s?väl regional, nationell som internationell niv?.
V?rt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.
Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.
Besök oss gärna p? www.bth.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Accroche Note   #Arditti Quartet   #Electric Spring Huddersfield   #Patricia Alessandrini