SE

Energieffektivisering viktigt för industrin

I Europa 2020 m?len för klimatförändring och h?llbar energiförsörjning, är energieffektiviseringen en viktig del för att minska klimatp?verkan. I den svenska industrin idag används pneumatik ofta i produktionen och här finns stora möjligheter till energioptimeringar längs produktionslinan. Redan sm? förändringar ger goda effekter b?de i företagens pl?nböcker och i p?verkan p? miljön .

För att hjälpa företagen att sänka sin energiförbrukning erbjuder därför SMC bland annat en kostnadsfri energisparuppskattning p? maskin och fabriksniv? där man utvärderar besparingspotentialen. Tillsammans med kunden mäts maskinens tryckluftsförbrukning för att sedan g? igenom de olika delarna och ge förslag till förbättringar. Som ett nästa steg etableras energioptimerande lösningar och slutligen görs en ny mätning för utvärdera resultatet.
Torbjörn Lundberg, VD p? SMC säger; “Det är med enkla medel som industrin kan sänka sin tryckluftsförbrukning med 50 procent eller mer. En nyinvestering kan i de allra flesta fall dessutom n? en n?dd break-even redan under ett ?r.
EU’s m?l är att förbrukningen ska ha minskat med 20 procent ?r 2020 och i den kampen vill vi försöka göra vad vi kan för att hjälpa företagen att n? m?len, avslutar Torbjörn.

För mer information kontakta:
Torbjörn Lundberg, VD, 0708 602 001, [email protected]

SMC arbetar med industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter med en omsättning p? ca 25 miljarder kronor och 15 000 anställda globalt. Mer än 10 % av SMC:s anställda är sysselsatta med FoU-fr?gor. I Sverige finns SMC etablerat sedan 1986 med huvudkontor i Huddinge, regionkontor i Göteborg, Lund och Växjö samt ?terförsäljare lokalt runtomkring i landet. 00120Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy