SE

Ensembleundervisning i klassrummet granskas i ny doktorsavhandling

Hur gör musiklärare för att ge varje elev det stöd som krävs för att spela i ensemble i klassrummet? Detta är en stor utmaning med tanke p? att eleverna har mycket olika förkunskaper och ofta undervisas i stora grupper. Vi behöver bli bättre p? att beskriva lärarstrategier som fungerar bra för att kunna ta vara p? dem pedagogiskt.
Detta är en viktig utg?ngspunkt för Anna Backman Bister i avhandlingen “Spelets regler ? en studie av ensembleundervisning i klass” som hon försvarar p? Kungl. Musikhögskolan fredag 14 november.

Anna har utifr?n ett kulturpsykologiskt perspektiv granskat tre musiklärares interaktion med sina elever, och hur de p? olika sätt anpassar ensemblespelet individuellt till eleverna.
Tv? av de strategier som framkommer i avhandlingens resultat innebär att lärarna organiserar undervisningen s? att den öppnar för kamratlärande och flexibilitet när det gäller verktyg för lärande, som olika slags notation.

? Jag har konstaterat att lärarna använder ett antal olika strategier, och identifierat tre praktiker som har mycket gemensamt men ocks? skiljer sig ?t: jag har kallat dem “Replokalens praktik”, “Handledande praktik” och “Ensembleledande praktik”.
? Man kan säga att strategierna används för att organisera elevernas frihet i form av individuella kombinationer av verktyg för att lära sig l?tar och spela dem i större eller mindre grupper. Vissa använder noter, andra gitarrtabs, n?gra lyssnar p? Spotify och tar ut själva: en elev använde mobilen för att fotografera lappar p? flygeln hemma och sedan kombinera bilderna med noter osv.
? Kanske har vi i dagens musiklärarutbildning inte riktigt hunnit i kapp med att utveckla professionella begrepp för att verkligen kunna beskriva och därmed ta vara p? samspelet mellan individuellt och kollektivt i klassrummet, fortsätter Anna. Det är en av fr?gorna jag diskuterar i avhandlingen.
Det är viktigt att som musiklärare bli medveten om, att kunna hantera och problematisera den här m?ngfalden, menar Anna. För individanpassningen kan ju ocks? innebära en risk: att man ?stadkommer en sorts ?klassrumsmusik? som fungerar bra just där, men som den enskilda eleven sedan inte kan föra vidare till andra sammanhang.

Hon diskuterar ocks? resultaten utifr?n ett samhällsperspektiv, i ljuset av svensk skolhistoria, och i relation till styrning och synen p? likvärdighet i skolan.

Disputation
fredag 14 november kl. 13:00
Lilla salen
Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12, Stockholm
Anna Backman Bister
försvarar avhandlingen
“Spelets regler” ? en studie av ensembleundervisning i klass
Opponent: professor Sidsel Karlsson, H?gskolen i Hedmark, Norge
Mera information:
www.kmh.se/disputationer_mps

Anna Backman Bister:
076-319 17 39, [email protected]

Cecilia Hultberg, professor i musikpedagogik
08-16 18 66, [email protected]
Per-Henrik Holgersson, prefekt vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle
073-461 86 02, [email protected]
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda frist?ende statliga högskola för högre musikutbildning.

KMH utbildar cirka 900 studenter om ?ret inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje ?r är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.1310Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Kontakt Anke Zbikowski