Training

Er nettstudier like bra som tradisjonell undervisning?

Er nettstudier like bra som tradisjonell undervisning?
Flere unders?kelser utf?rt b?de i Norge og USA viser at nettstudier gir minst like gode og ofte bedre resultater enn tradisjonell undervisning. Dette st?ttes av

Flere unders?kelser utf?rt b?de i Norge og USA viser at nettstudier gir minst like gode og ofte bedre resultater enn tradisjonell undervisning. Dette st?ttes av NKI Nettstudier som p?peker at den st?rste forskjellen ligger i strykprosenten.
I en stor unders?kelse publisert av USAs utdanningsdepartement p?pekes det at gir bedre resultater enn undervisning som kun foreg?r ansikt til ansikt. Gjennomsnittlig presterte studenter i nettbasert utdanning bedre enn studenter som hadde deltatt i vanlig klasseromsundervisning. Lavere strykprosent for nettstudenter
Professor Torstein Rekkedal ved NKI Nettstudier har sammenlignet eksamensresultatene til nettstudenter og tradisjonelle deltidsstudenter som tok samme IT-kurs og eksamen.
– Karakterene blant dem som bestod var ganske like, men strykprosenten viser en betydelig fordel for nettstudier, forteller Rekkedal. Kun 3 prosent av nettstudentene str?k, mens 16 prosent av deltidsstudentene som hadde deltatt i ordin?r undervisning str?k.
I f?lge professor Torstein Rekkedal ved NKI kan man derfor stille sp?rsm?let om nettstudier vs. tradisjonelle studier slik: Er tradisjonell undervisning og l?ring like effektiv som nettstudier? Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge i 1959. I l?pet av de siste 50 ?rene har skolen v?rt igjennom en utvikling fra brevskole til ? bli Nordens st?rste p? nettstudier.
Over 12.600 studenter studerer n? hos NKI Nettstudier, innen ulike typer utdanning, p? forskjellig niv?; Universitet og H?gskole, Fagskole / Yrkesrettet, Videreg?ende skole (herunder blant annet fagpr?ver og generell studiekompetanse), samt enkeltkurs og voksenoppl?ring.

A to już wiesz?  Dags att förbättra v?rden av v?ra multisjuka äldre

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy