Læring

Ergoterapeuter kan bidra til et tryggere trafikkmilj?

I Norden blir anslagsvis 80 000 personer skadet eller drept hvert ?r i trafikken, til tross for den norske og svenske ?nullvisjonen? samt andre nasjonale tiltak som skal bidra til ?kt trafikksikkerhet. En vei mot et tryggere trafikkmilj? er ? identifisere personer med risiko for ? bli involvert i ulykker, og f? dem til ? avst? fra kj?ring. En ny studie fra Nordic School of Public Health NHV viser hvordan ergoterapeuter effektivt kan bidra i screening prosessen.
Blant personer som omkommer i trafikken, ofte over 65 ?r, har manga forandringer i hjernen som tyder p? kognitiv svikt. Likevel er det vanskelig ? f? folk i denne riskogruppen til ? avst? fra bilkj?ring. Utfordringen er ? fange opp riskopersoner og samtidig unng? at mennesker p? feilaktig grunnlag pekes ut som uegnede bilf?rere. Videre utgj?r inndragning av f?rerkortet ofte et hardt slag mot individets bevegelsesfrihet og selvtillitt, noe som gj?r problemstillingen enda mer komplisert og f?lsom for alle involverte.
Til syvende og sist er det behandlende leges ansvar ? melde om en pasient ikke fyller helsekravene for f?rerkort. I en ny studie om kognitiv svikt og sikkerhet i trafikken framg?r det imidlertid hvordan andre yrkesgrupper, gjennom fordypende kunnskap og valide kartleggingsverkt?y kan bidra mer i arbeidet med ? identifisere personer som b?r avst? fra bilkj?ring.
? Ergoterapeuter spiller en viktig og integrert rolle i omsorgen for mennesker med nedsatt kognitiv evne. Ved ? la denne yrkesgruppen utf?re testing med nevropsykologiske tester, som i utvalgte tilfeller blir supplert med praktisk kj?retest, kan de bidra til ? identifisere sj?f?rer som utgj?r en s?rlig risiko i trafikken, forteller Hilde Fleitscher, som st?r bak den norske studien.
Studien bygger p? data fra 99 pasientjournaler samt web-baserte intervjuer med 492 norske ergoterapeuter. Resultatet ble nylig presentert i en masteroppgave ved Nordic School of Public Health NHV.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, VENNLIGST TA KONTAKT MED
Hilde Fleitscher, Spesialergoterapeut, S?rlandet sykehus, Kristiansand, Norge
Telefon: +47 94 78 07 67, e-post: [email protected]
Louise Teurneau, T.f. kommunikatör, Nordic School of Public Health NHV
Telefon: +46 31 69 39 84, e-post: [email protected]

TIL REDAKT?RENE
Om Hilde Fleitscher
Hilde Fleitscher er spesialergoterapeut ved S?rlandet sykehus i Kristiansand, Norge. Hennes masteroppgave ?Kognitiv svikt og sikkerhet i trafikken ? vurdering av helsekrav og ergoterapeutens rolle? ble presentert nylig ved Nordic School of Public Health NHV.
Om Nordic School of Public Health NHV
Nordic School of Public Health NHV lyder under Nordiska Ministerr?det og er en institusjon for h?yere utdanning og forskning innen folkehelsearbeidet. NHV tilbyr kurser p? avansert niv? og p? forskerniv?, for yrkesaktive i Norden. Hvert ?r utdannes omtrent 300 personer, hvorav cirka 50 er forskarstuderende og 150 masterstuderende, i folkehelsevitenskap ved NHV. Nordic School of Public Health NHV er lokalisert i G?teborg.

Om Nordic School of Public Health NHV
Nordic School of Public Health NHV lyder under Nordiska Ministerr?det og er en institusjon for h?yere utdanning og forskning innen folkehelsearbeidet. NHV tilbyr kurser p? avansert niv? og p? forskerniv?, for yrkesaktive i Norden. Hvert ?r utdannes omtrent 300 personer, hvorav cirka 50 er forskarstuderende og 150 masterstuderende, i folkehelsevitenskap ved NHV. Nordic School of Public Health NHV er lokalisert i G?teborg.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy