SE

Ett hundratal nya internationella studenter välkomnas

Studenter fr?n Kina, Australien, Peru, Kanada, Bangladesh och Kenya, välkomnas tillsammans med EU-studenter fr?n exempelvis Tjeckien, Italien, Tyskland och Spanien till Högskolan i Gävle inför höstterminen.

Välkomstceremoni
21 och 22 augusti hälsas ett hundratal internationella studenter välkomna till Högskolan i Gävle vid en välkomstceremoni inledd av rektor.
M?nga är Erasmus studenter fr?n exempelvis Tjeckien, Italien, Tyskland och Spanien.
– Men i ?r kommer ocks? flera stipendiater fr?n Svenska Institutet. SI stipendiet täcker hela studieavgiften samt levnadsomkostnader, säger Erik Olsson, internationaliseringsspecialist vid Högskolan i Gävle.
De flesta är utbytesstudenter som kommer för att studera en eller tv? terminer via n?got av högskolans samarbetsavtal, men det finns även en del studenter som ansökt till hela kandidat- eller masterprogram.
Tillför s? mycket
– Vi p? Högskolan i Gävle arbetar för att utöka v?ra internationella kontakter och här är student- och lärarutbytet av stor vikt. De internationella studenterna tillför mycket erfarenheter och innebär s? stora möjligheter för Högskolan, säger Erik Olsson.
– Jag kan se att vi i en framtid samarbetar nära med olika företag som själva är internationella spelare, i v?r region har vi ju t ex Sandvik. Sedan finns det stora möjligheter att genom samarbeten ta tillvara den kompetens som andra lärosäten i v?r närhet har p? detta omr?de.

För mer information, v v kontakta:
Erik Olsson, internationaliseringsspecialist,026-64 86 28 eller 070-191 38 52

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ann Fust   #Anneli Waara   #Dag Hammarskj   #Svante Hagman