Ett tack till valarbetare och gröna väljare!

Först och främst vill vi framföra ett stort tack till alla valarbetare och väljare som gjort den gröna valrörelsen möjlig i Sk?ne. Miljöpartiet har g?tt fram i flera av Sk?nes kommuner. Vi h?ller ställningen i Region Sk?ne. Det visar att de gröna idéerna st?r starkt p? egna ben trots att det bl?ser kalla politiska vindar. Vi st?r för värmen i politiken och kommer att göra s? även i framtiden. För Region Sk?nes del innebär detta att Miljöpartiet kommer att ta ansvar för att en ny majoritet kan bildas. Politik är p? allvar och i detta läge m?ste alla krafter som st?r för öppenhet och tolerans ta sitt ansvar, även över blockgränserna. Miljöpartiet kommer i framtida förhandlingar att fortsätta driva de fr?gor som varit bärande i v?rt valmanifest. Framtidens v?rd och kollektivtrafik är viktig för m?nga. Vi kommer att göra v?rt yttersta för att även fortsättningsvis driva en ansvarsfull politik präglad av solidaritet med natur, människa och kommande generationer. Vi förväntar oss nu att alla antirasistiska partier är beredda att samarbeta för att säkra en human och öppen politik.

Petter Forkstam, ordförande i Miljöpartiet Sk?ne

Anders ?kesson, gruppledare MP Region Sk?ne

Miljöpartiet de gröna i Sk?ne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Sk?ne. Organisationen arbetar för ett grönare Sk?ne b?de p? en regional och kommunal niv?.
Miljöpartiet i Sk?nes hemsida2000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top