SE

Europaforum Hässleholm 2015: 17 ? 27 augusti

2014-11-06 16:18 Hässleholms kommun 2015 ?rs upplaga av Europaforum Hässleholm har förnyats p? flera sätt: Europaforum flyttas till en ny tidpunkt p? ?ret och förlängs med en vecka, samarbetet med Malmö högskola utökas och ett nyinrättat Advisory Board säkrar den framtida utvecklingen av Europaforum Hässleholm. Programmet 2015 kretsar till stor del kring Polen.

2015 ?rs upplaga av Europaforum Hässleholm har förnyats p? flera sätt: Europaforum flyttas till en ny tidpunkt p? ?ret och förlängs med en vecka, samarbetet med Malmö högskola utökas och ett nyinrättat Advisory Board säkrar den framtida utvecklingen av Europaforum Hässleholm. Programmet 2015 kretsar till stor del kring Polen.

Ny tidpunkt för Europaforum Hässleholm
Europaforum Hässleholm, som hittills alltid h?llits p? v?ren, kommer fr?n och med ?r 2015 att genomföras de sista tv? veckorna i augusti. Det betyder att Europaforum Hässleholm kan h?llas vid samma tidpunkt varje ?r, vilket underlättar planeringen för samarbetspartner, deltagare och arrangörer.
2015 öppnar Europaforum Hässleholm m?ndagen den 17 augusti och avslutas torsdagen den 27 augusti. Utökningen fr?n en vecka till tv? möjliggörs genom samarbetet med Malmö högskola, som inleder forumet. Själva seminarierna äger rum den sista veckan i augusti.
Samarbetet med Malmö högskola tar ett nytt steg
Sedan starten för Europaforum Hässleholm 2002 har lärare och studenter fr?n Malmö högskola medverkat p? olika sätt. Nu tas steget mot ett mer permanent samarbete. I samband med att Europaforum flyttar fr?n v?ren till augusti inrättas en kurs p? Malmö högskola som förläggs till Hässleholm i direkt anknytning till Europaforum. Malmö högskola tar ansvar för det akademiska
inneh?llet, planering och genomförande av undervisning och examination. Europaforum Hässleholm bist?r med undervisningslokaler och annat stöd för studenterna.
Kursens arbetstitel är ?Hemligheten bakom den Nordiska Modellen och framtida Europeiska utmaningar? och ges p? engelska. 25 studenter kommer att antas. Ambitionen är att detta ska blir ett ?terkommande inslag i samband med Europaforum.
– Vi har diskuterat den här idén länge, och äntligen kan den realiseras. En sommarkurs skapar viktiga nya möten för unga människor och ger utrymme för att diskutera den europeiska och globala utvecklingen. Att l?ta detta ske i Hässleholm är en ocks? viktig signal om att Sverige och Europa är
n?got mer än bara dess stora städer, säger Inge Eriksson, lärare vid Institutionen för Globala Politiska Studier p? Malmö högskola.

Polen är huvudtema 2015
Nästa ?r riktas fokus p? Polen, ett land med stort inflytande i den Europeiska unionen. Polen har genom hela krisen haft ekonomisk tillväxt. Polen är även granne med Ukraina ? hur p?verkar det Europas säkerhetsläge? Den nye r?dspresidenten, Donald Tusk, kommer dessutom fr?n Polen. Det är n?gra exempel p? infallsvinklar som kan bli aktuella.
Ett Advisory Board har bildats
För att säkerställa kvaliteten och utvecklingen av Europaforum Hässleholm har ett Advisory Board (en r?dgivande panel) inrättats. Syftet är att bredda programplaneringen och framtidssäkra Europaforum Hässleholm. Följande personer ing?r i panelen: Lars Oxelheim, Rolf Gustavsson, Sven-Olof Petersson, Jörgen Hettne, Ylva Nilsson och Olle Schmidt.

För mer information kontakta:
Lorenz Pucher
Chef för Europaforum Hässleholm
0734-25 36 00

Allmänt om Europaforum Hässleholm
Europaforum Hässleholm är Sveriges viktigaste ?rliga plattform för diskussion om Europafr?gor och arrangeras av Hässleholms kommun. Europaforum erbjuder seminarier och debatter kring aktuella fr?gor. Samhällsdebatter varvas med kulturaktiviteter. Det är gratis, öppet för alla och ger en unik chans för allmänhet och beslutsfattare att mötas.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.
Bifogade filer
03700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy