SE

Europeisk Studie vad gäller självstyrande team

Europeisk Studie vad gäller självstyrande team.
Consultus samverkar sedan 1992 tillsammans med 9 europeiska konsultbolag i Allied Consultants Europe (ACE) (http://www.ace-alliedconsultants.com/.
Vi arbetar globalt men verkar lokalt vad gäller förändring i organisationer, genom och med människor. ACE partners har en internationell vision och det är ambitionen att mixa den med lokal expert kompetens som gör ACE unikt.
ACE publicerar kontinuerligt rapporter och genomför Europeiska undersökningar inom aktuella omr?den där vi vill öka först?elsen för de utmaningar som organisationer st?r inför.
En komplex omvärld kräver att organisationer snabbt anpassar sig till förändrade förutsättningar. Ett sätt att möta detta kan vara att arbeta med självstyrande team. Just nu arbetar vi med att först? varför, när och vilka förutsättningarna är för att effektivt arbeta med och i självstyrande grupper fr?n ett individ-, team., ledar- och organisations perspektiv. V?rt arbete resulterar i en rapport som publiceras i början av 2015.
Intervjuer
Vi har genomfört djupintervjuer i vart och ett av de länder som deltar i studien ? Sverige, England, Frankrike, Nederländerna och Tyskland.
Intervjuer har skett p? olika niv?er, b?de utifr?n ett strategiskt och ett operativt perspektiv, i och utanför team.
Web enkät
Vi vill komplettera dessa intervjuer med en webenkät för att f? s? omfattande underlag som möjligt och därmed fördjupa v?r först?else vad gäller arbete i och med självstyrande team.
Vi skulle vara mycket tacksamma om du har möjlighet att svara p? denna enkät som tar c:a 10 min att besvara. Svaren är självklart anonyma. Som tack för hjälpen skickar vi rapporten till dig om du fyller i din e-mail adress i slutet av enkäten.
Enkäten hittar du via nedanst?ende länk, högst upp p? första sidan kan du ändra spr?k till Svenska;
http://www.ace-alliedconsultants.com/autonomous-teams-survey
För fr?gor ang?ende enkäten, maila till [email protected]
Tack för din tid!

Consultus är en organisation som har arbetat med verksamhets- och ledarutveckling, kommunikation, projektledning och kompetensutveckling sedan 1973. Vi ägs av Softronic AB som finns noterade p? Stockholmsbörsen vilket ger oss en stabil ekonomisk plattform. Vi arbetar l?ngsiktigt och vi har ?terkommande, trogna kunder sedan flera ?r. Consultus är delägare och driver tillsammans med 9 europeiska konsultföretag (Allied Consultants Europe) ett europeiskt samarbete när det gäller senaste forskningsresultat, konsultutbyte, undersökningar och offerter till större organisationer.
Consultus utg?ngspunkt är att skapa varaktig beteendeförändring och resultat som leder mot l?ngsiktiga m?l.
10480Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Feministiskt Perspektiv Terror   #Iran Ung   #Sholeh Iranis   #Soheyla Jorkesh