SE

Europeiska CBRNE-centret utbildar tull- och gränspersonal p? Balkan

2014-10-27 08:00 Ume? universitet I morgon startar Europeiska CBRNE-centrets utbildning av gränspersonal och tulltjänstemän i Sarajevo. Ett tjugotal personer fr?n Serbien, Kroatien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina deltar. Utbildningsprojektet ska ge deltagarna den grundläggande kunskap om farliga ämnen som de behöver för att snabbt kunna ingripa vid en eventuell incident.

I morgon startar Europeiska CBRNE-centrets utbildning av gränspersonal och tulltjänstemän i Sarajevo. Ett tjugotal personer fr?n Serbien, Kroatien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina deltar. Utbildningsprojektet ska ge deltagarna den grundläggande kunskap om farliga ämnen som de behöver för att snabbt kunna ingripa vid en eventuell incident.
I dessa tider, med en ebolaepidemi i Västafrika, ett osäkert läge i Mellanöstern där IS utökar sitt territorium och en ökande oro för terrorism i Europa blir vikten av att ha välutbildad gräns- och tullpersonal väldigt tydlig. Utbildningen som Europeiska CBRNE-centret arrangerar kommer att höja de deltagande ländernas CBRN-beredskap, där CBRN st?r för kemiska (C), biologiska (B) och radiologiska/nukleära (R/N) ämnen.
– Tanken är att de efter kursens avslutning ska kunna hantera till exempel gods eller fordon som misstänks inneh?lla kemiska eller biologiska vapen p? ett säkert och korrekt sätt, samt kunna hantera den akuta fasen av en CBRN-incident om olyckan väl skulle vara framme, säger Dzenan Sahovic, förest?ndare för Europeiska CBRNE-centret, Ume? universitet, och koordinator för projektet.
Den första delen av kursen är teoretisk och behandlar grunderna inom CBRN-omr?det. Den p?g?r 28-30 oktober i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Den andra delen av kursen är planerad till senare i höst och innefattar ett par dagars mer praktisk utbildning, där deltagarna f?r arbeta med att sätta ihop beredskaps- och handlingsplaner för eventuella CBRN-händelser. Planerna ska sedan implementeras i respektive lands gräns- och tullarbete.
Utbildningen finansieras av EU-kommissionens instrument för till stabilitet och fred, och är en viktig del i EU:s satsning p? säkerhet utanför EU:s gränser. Europeiska CBRNE-centrets unika kompetens inom hantering av farliga ämnen och dess historia av arbete med s?väl olika EU-projekt som FN-samarbeten ? senaste exemplet är centrets utbildning av FN:s vapeninspektörer i juni 2014 ? gör att centret f?tt förtroendet att utbilda myndigheter i länder även utanför EU.
Implementeringen av utbildningen sker i samarbete med FN:s institut för interregional forskning i kriminologi (Unicri) och undervisningen sköts av personal fr?n Europeiska CBRNE-centret och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Ume?.
För mer information, kontakta gärna:
Dzenan Sahovic, koordinator för projektet och förest?ndare Europeiska CBRNE-centret, Ume? universitet
Telefon: +46 73 073 53 03
E-post: [email protected]
Pressbild för nedladdning

Andrea Gillgren, kommunikatör Europeiska CBRNE-centret, Ume? universitet
Telefon: +46 90 786 79 18
E-post: [email protected]
FAKTA Europeiska CBRNE-centret och utbildningsprojektet
Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom omr?dena för säkerhet och s?rbarhet, särskilt med avseende p? incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R), nukleära (N) och explosiva (E) ämnen. Centret koordinerar, leder och deltar även i ett antal regionala och internationella projekt i olika storleksordning.
Utbildningsprojektet ryms inom nätverket EU CBRN Centres of Excellence Risk Mitigation Initiative (EU CBRN CoE). Initiativet finansieras av EU-kommissionen och implementeras i samarbete med FN:s institut för interregional forskning i kriminologi (Unicri). European External Action Service är ocks? involverade i uppföljningen av initiativet. Initiativet är utvecklat med teknisk support fr?n relevanta internationella och regionala organisationer, EU:s medlemsstater och andra intressenter, genom sammanhängande och effektivt samarbete p? nationell, regional och internationell niv?. Initiativet involverar 48 länder i 8 regioner i världen.
Europeiska CBRNE-centret

CBRN Centres of Excellence

EU-kommissionen, Instrument som bidrar till stabilitet och fred

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy