SE

Examensutställningar: Cecilie Hundevad Meng och Fredrik Fermelin – Studio St?k

Studio St?k, som best?r av masterstudenterna i fri konst Cecilie Hundevad Meng och Fredrik Fermelin, öppnar sin gemensamma examensutställning den 8 oktober 2014.
Öppettider
Den 8-13 oktober 2014, kl 07-18 dagligen
(examination den 14 oktober, kl 10-15)
Cecilie Hundevad Meng och Fredrik Fermelin – Studio St?k – om utställningen “Taking Care of Business”
In order to take care of energy, things need to move. We need to move, in order to take care of that business. What business? Something breaks off. Is anything broken? It doesn’t matter, we can’t fix it, when it’s supposed to look like that now. Think about didactics real quick: Ideas can be real idiots too: conspicuous, extremely persistent, annoyingly restless. We need to take care of that business. Convey that, which is unhealthy but very satisfying and thus highly nourishing.
Please follow the exhibition at Studio Stök´s facebook page, regular updates will be made during the exhibition period. / Följ utställningen p? Studio Stöks facebooksida där kontinuerliga uppdateringar kommer att göras under hela utställningstiden.
Galleri Mejan
Galleri Mejan är Kungl. Konsthögskolans studentgalleri. Här visas separatutställningar av masterstudenter i fri konst. Som en del i undervisningen ansvarar respektive student för att bygga och installera sin utställning. En kritisk genomg?ng av utställ­ningen sker under utställningsperioden. Separatutställningen är tillsammans med masteressän ett centralt utbildningsmoment under masterprogrammets sista läs?r.
Adress: Excersisplan 3 (mitt emot Moderna Museet), Skeppsholmen
Bild ovan Cecilie Hundevad Meng och Fredrik Fermelin
Pressbilder
Pressbilder publiceras p? Kungl. Konsthögskolans hemsida en vecka efter vernissage. Fotograf är Jean-Baptiste Béranger.
Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00
www.kkh.se
0100Skicka som e-post
Share this

Similar Posts