SE

Examensutställningar: Charlotta Smith och Samuel Samantha Pfeiffer

Charlotta Smith och Samuel Samantha Pfeiffer som är masterstudenter i fri konst öppnar sina examensutställningar den 19 september 2014.
Utställningstid
19-29 september, 2014

Öppettider
Vardagar 12-18, helger 12-17
Charlotta Smith om sin utställning Kroppskontakt
beröringen
när kroppen är en kropp
eller inte en kropp
utan n?got annat
och fr?gor
om en människa täckt av glas sjunker
eller om du n?nsin känt dig inbäddad i moln
eller hur v?ra insidor ser ut
kontakten med kroppen
med en kropp
eller inte en –
deras rörelse, kropp och gestalt
Samuel Samantha Pfeiffer om sin utställning Tv? fantasier
Utställningen Tv? fantasier är en frist?ende fortsättning p? boken Tre fantasier.
Boken finns p? sam.pfeiffer.se
Galleri Mejan
Galleri Mejan är Kungl. Konsthögskolans studentgalleri. Här visas separatutställningar av masterstudenter i fri konst. Som en del i undervisningen ansvarar respektive student för att bygga och installera sin utställning. En kritisk genomg?ng av utställ­ningen sker under utställningsperioden. Separatutställningen är tillsammans med masteressän ett centralt utbildningsmoment under masterprogrammets sista läs?r.
Adress: Excersisplan 3 (mitt emot Moderna Museet), Skeppsholmen
Bild ovan
Charlotta Smith och Samuel Samantha Pfeiffer
Pressbilder
Pressbilder publiceras p? Kungl. Konsthögskolans hemsida en vecka efter vernissage. Fotograf är Jean-Baptiste Béranger.
Kontakt
Besöksadress: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansv. 1, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm
Telefon till växeln: 08-614 40 00
www.kkh.se
06300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy