SE

Extra ebolautbildning för studenter p? Högskolan i Skövde

Allteftersom sjukdomen ebola skördar sina offer i Afrika förbereder sig omvärlden p? olika sätt för att möta risken för spridning. Även p? Högskolan i Skövde vidtar man ?tgärder och lyfter in ett extra utbildningstillfälle för studenter som studerar immunologi för att skapa större kunskap om hur den aktuella sjukdomen attackerar immunförsvaret.
? Ebola är en blödarfeber som smittar genom direktkontakt av alla typer av kroppsvätskor och som angriper cellerna immunförsvaret. I och med att sjukdomen är s? aktuell i dagsläget har vi valt att erbjuda v?ra studenter det här extra utbildningstillfället. Syftet är att minska fördomarna kring sjukdomen och skapa större först?else för vad som händer i kroppen hos en smittad individ, säger Patric Nilsson, biträdande professor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde.
Enligt Patric Nilsson reagerar olika människor p? olika sätt när de smittas av ebolaviruset, p? grund av att vi alla är olika mottagliga. De tidiga symptomen av sjukdomen är ganska lika andra infektionssjukdomar med feber, frossa och ont i kroppen för att sedan överg? i mer allvarliga systematiska problem.
Studenterna vid Högskolan i Skövde som f?r ta del av det extra utbildningstillfället om ebolaviruset studerar p? biomedicinprogrammet – ett ett?rigt magisterprogram som erbjuder vetenskaplig träning och kunskap för att kunna utveckla bättre diagnostiska metoder och behandlingar.
För mer information, kontakta:
Patric Nilsson, biträdande professor i molekylärbiologi, Högskolan i Skövde, Tfn 0500-44 86 30

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utg?r fr?n verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. V?ra studenter f?r förutsättningarna för att lyckas med sina studier och m?l genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om v?ra studenter.8000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts