Læring

F?rre ?nsker ? bli lenge i jobben

Kun seks av ti mellomledere planlegger ? bli v?rende i jobben sin i lang tid, viser en unders?kelse. ? Rollen som mellomleder er preget av mye press ovenfra, sier Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.
I en omfattende unders?kelse blant 1600 mellomledere i Norge, oppgir 64 prosent at de ?nsker ? bli i sin n?v?rende jobb i lang tid fremover. Det er en nedgang p? sju prosent fra 2011.
Unders?kelsen er gjennomf?rt av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne. Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, sier dette er en utvikling man har sett i norsk arbeidsliv over tid, men er likevel overrasket.
? Det er uventet ? se en s? stor endring i l?pet av bare ett ?r, og det er bekymringsverdig. Vi vet at mellomledere opplever mye press, s?rlig fra toppledelsen. De har vanskeligere for ? bli h?rt, og ofte f?r de ikke myndighet som st?r i forhold til det ansvaret de har, sier Brekke.
Viktig ? tilrettelegge
Det er mye en arbeidsgiver kan gj?re for ? beholde gode mellomledere i flere ?r, p?peker Brekke.
? En d?rlig relasjon til n?rmeste leder er en viktig ?rsak til at mange ikke ?nsker ? fortsette i jobben. Arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter, kolleger og ledelse er faktorer som kan p?virke om de blir v?rende.
Han f?r st?tte av Jannik Krohn Falck, administrerende direkt?r i Great Place to Work.
? Det er viktig for alle mennesker ? bli sett og ikke oppleves som en brikke eller ?bare en ansatt?. Resultatene fra ?rets unders?kelse demonstrerer tydelig at flertallet av norske ledere mener at dette er et omr?de deres egne ledere b?r bli bedre p?.
? Blir ikke involvert
Krohn Falck viser til at kun 43 prosent av de spurte i unders?kelsen sier seg enig i at ?ledelsen viser en oppriktig interesse for meg som person, ikke bare som ansatt?.
? Halvparten av norske mellomledere opplever i liten grad at de kan stille ledelsen sp?rsm?l og f? tydelige svar. Det er viktig ? f?le at man blir respektert, og involveres i beslutninger som p?virker arbeidssituasjonen, sier Krohn Falck.
(Pressenytt)
Om unders?kelsen:
64 prosent svarte bekreftende p? p?standen ?jeg ?nsker ? jobbe her i lang tid?. Det er sju prosent f?rre enn ?ret f?r.
P? landsbasis er det Bergen, Oslo, Hedmark/Oppland og Vestfold som peker seg ut, i og med at under 60 prosent sier seg enig i p?standen. I Vestfold svarer kun 44 prosent bekreftende p? dette.
Kun 43 prosent er enig i at ?ledelsen viser en oppriktig interesse for meg som person, ikke bare som ansatt?.
56 prosent sier seg enig i at ?jeg f?r den st?tte jeg trenger for ? ut?ve godt lederskap?.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Om Confex Confex