Training

F?rre s?ker l?replass og yrkeskompetanse

Med Kunnskapsl?ftet skulle overgangen fra det andre til det tredje ?ret i videreg?ende bli enklere slik at flere ville fullf?re oppl?ringen. S? langt finner forskere fra NIFU at det nye tilbudet ikke fungerer etter intensjonen.
Etter det andre ?ret p? videreg?ende skole s?ker bare halvparten av elevene p? yrkesfag seg til l?replass og yrkesfaglig kompetanse. En tredjedel s?ker seg mot studiekompetanse. Resten avbryter oppl?ringen eller g?r om igjen. Andelen som oppn?r yrkeskompetanse synker fordi flere som starter p? yrkesfag s?ker seg til programmer som leder til studiekompetanse.
– Dette viser at strukturen i fag- og yrkesoppl?ringen ikke fungerer etter intensjonen. Vi er avhengig av solid rekruttering til yrkesfagene og vil n? i samarbeid med partene i arbeidslivet unders?ke hva vi kan gj?re for at flere skal gjennomf?re videreg?ende med yrkesfaglig kompetanse, sier direkt?r i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim.
Brede utdanningsprogrammer og mangel p? l?replasser
Med innf?ringen av Kunnskapsl?ftet i 2006 ble 15 studieretninger erstattet med 12 utdanningsprogram, mens 90 Vk1-tilbud p? det andre ?ret ble redusert til 60 Vg2 programomr?der. De brede inngangene til videreg?ende oppl?ring skulle gj?re overgangen fra det andre til det tredje ?ret i yrkesfagene enklere. Dette ser if?lge forskerne ikke ut til ? ha skjedd
Forskerne mener ogs? at mangelen p? l?replasser og d?rlig geografisk samsvar mellom tilbud og ettersp?rsel av l?replasser er viktige ?rsaker til at mange ikke g?r videre mot yrkesfaglig kompetanse.
Negative konsekvenser for helsefagene
Forskerne finner at f?rre er p? vei mot yrkeskompetanse i helse- og sosialfagene etter innf?ringen av Kunnskapsl?ftet. Innf?ringen av 2 + 2 modellen i helsearbeiderfaget, med to ?r i skole og to ?r i bedrift, har svekket rekrutteringen til faget. Antallet som g?r videre mot fagbrev er redusert med 39 prosent fra 2005- til 2006-kullet. Situasjonen er ikke bedre for 2007-kullet.
Rapporten ?Underveis i videreg?ende oppl?ring? fra NIFU er en del av evalueringen av Kunnskapsl?ftet. Her finner du rapporten som ble publisert p? et presseseminar hos Utdanningsdirektoratet i dag
http://www.udir.no/Rapporter/Gir-Kunnskapsloftet-bedre-gjennomforing/?WT.ac=gir_kunnskap_rapport_fakta&boks=1
Kontaktpersoner
Nils Vibe
NIFU
Telefon: 993 82 805
Epost: [email protected]
Hallvard Thorsen
Utdanningsdirektoratet
Telefon: 408 53 969
Epost: [email protected]

Similar Posts