Skole

Fagskolenes fremtid i utdanningssektoren

Det regjeringsoppnevnte utvalget skal se n?rmere p? fagskolen og hvordan den kan forbedres for ? im?tekomme behovene i arbeidslivet.
Fagskoleutvalget ?nsker ? f? mer informasjon om de utfordringene fagskolene, deres samarbeidspartnere og andre interessenter opplever. Utvalget har derfor besluttet ? avholde fire regionale konferanser der sektoren selv og andre interessenter kan gi innspill til utvalgets videre arbeid.
Den f?rste av konferansene avholdes 13. februar 2014.
For mer informasjon om utvalgets rolle, se Kunnskapsdepartementets nettside.
Administrerende direkt?r ved H?yskolen Campus Kristiania, Solfrid Lind, sitter i det regjeringsoppnevnte utvalget.
Program for dagen:
? Studentenes innspill til utvalget v/studentrepresentanter fra merkantile og kreative studier
? Arbeidsgivernes innspill til utvalget v/ Siri Seln?s, reklamebyr?et HK og Heidi
Kultorp, Adresseavisen
? Viktigheten av samarbeid mellom UH-­?sektoren og
fagskolesektoren v/ Christian Br?dreskift, H?gskolen i S?r-­?Tr?ndelag og Tine
Wider?e, Norges Kreative H?yskole
? Internasjonale erfaringer v/ Sarah Dryden, Southampton Solent University
? Hvordan kan fagskolene bli mer synlig og kjent? v/ Elvy Saus
? Fagskoler fra en arbeidsgiverforenings st?sted v/ Merethe Stor?deg?rd, NHO Tr?ndelag
? Fagskolen p? egne ben v/ Ragnar Johansen, Norske Fag-­? og Friskolers Landsforbund og
?lesund Kunstfagskole.
Kontaktinformasjon:
Jan Grund tlf 464 10 577
­? Utvalgets leder
Solfrid Lind tlf 99 50 78 02
­? Utvalgsmedlem og leder for H?yskolen Campus Kristiania

Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
H?yskolen Campus Kristiania best?r av fakultetene Markedsh?yskolen, Norges Kreative H?yskole, Norges Helseh?yskole og virksomheten NKS Nettstudier.
Markedsh?yskolen tilbyr 7 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
Norges Kreative H?yskole tilbyr 11 fagskoletilbud og to bachlorstudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca 1.700 studenter
Norges Helseh?yskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca 500 studenter.
NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i l?pet av nesten 100 ?r utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
Aktiv L?ring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsoppl?ring til arbeidss?kende tilknyttet NAV. M?lsetningen er ? hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom ulike fagkurs, som ogs? vektlegger oppl?ring i jobbs?king.
Education Link – Studier i Utlandet AS tilbyr studentene ved Norges Kreative Fagskole en internasjonal bachelorgrad ved et av NKFs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarebdir med 30 universiteter og colleger i 6 ulike land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy