Læring

Fagskolestudier er stadig mer attraktivt

Det gis n? tilbud om n?rmere 1000 fagskoleutdanninger i Norge. Dette er en ?kning p? 10 prosent siden 2011. H?sten 2012 var det 16 000 fagskolestudenter ved 115 fagskoler, 1000 flere studenter enn i 2011. Dette viser en fersk rapport om fagskolesektoren, utf?rt av Kunnskapsdepartementet.
Fagskolen er en viktig del av utdanningstilbudet i Norge
Med 115 private- og offentlige fagskoler, med et bredt spekter av fagfelt, og n?rmere 16 000 fagskolestudenter, er fagskolesektoren en betydelig del av det norske utdanningstilbudet. Kunnskapsdepartementet vil i 2013 arbeide med nye forskrifter og forslag til endring av fagskoleloven. Dette viser at fagskolene er et satsningsomr?de i Kunnskapsdepartementet.
Noen av hovedpunktene i unders?kelsen av fagskolesektoren viser at:

De mannlige fagskolestudentene er i overvekt med om lag 61 prosent; 39 prosent av fagskolestudentene er kvinner.

Om lag 65 prosent av de mannlige fagskolestudentene tar utdanning i naturvitenskapelige fag, h?ndverksfag og tekniske fag, hvor de utgj?r 95 prosent av studentmassen.

Kvinnelige fagskolestudenter er i flertall p? humanistiske og estetiske fag, ?konomiske og administrative fag, helse-, sosial- og idrettsfag og prim?rn?ringsfag.

56 prosent av fagskolestudentene er tatt opp p? grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 30 prosent p? grunnlag av generell studie­kompetanse og 7 prosent p? bakgrunn av realkompetanse.

V?ren 2012 uteksaminerte fagskolene om lag 5 200 kandidater, hvorav 56 prosent menn og 44 prosent kvinner.
NKI Nettstudier – stor p? fagskole
Med mer enn 900 fagskolestudenter, er NKI Nettstudier en av Norges st?rste fagskoler. Fagskole er et relativt nytt begrep for mange. Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde. En fagskoleutdanning ligger p? niv? over videreg?ende skole.. Opptakskravene for fagskole er fullf?rt videreg?ende skole eller relevant realkompetanse/arbeidserfaring. Med krav om godkjenning fra NOKUT l?ftes fagskole opp til ? gi stor faglig tyngde..
?Fagskole er en viktig del av det norske utdanningstilbudet, og kvalifiserer for et yrke du umiddelbart kan g? ut og praktisere, sier Wenche Halvorsen, administrerende direkt?r ved NKI Nettstudier.
NKI Nettstudier tilbyr et stort utvalg fagskolestudier, og alle fagskoleutdanningene er godkjent av NOKUT. Dette gir rett til l?n og stipend i L?nekassen.

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens st?rste nettskole . I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias st?rste private leverand?r av utdanning og kursvirksomhet. . NKI Nettstudier satser hardt p? ? legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og l?ringsmetoder i verdensklasse.
NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud p? fagskole-, h?yskole- og universitetsniv?, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Conny Sandstr   #CTO   #Netlight Consulting   #SEB