Læring

Fagskoleutdanning ? en rask vei til dr?mmejobben

Arbeidslivet ettersp?r h?yere konkurranse
Arbeidslivet vil ettersp?rre h?yere konkurranse i fremtiden og samfunnet har et ?kende behov for kortere og mer spesialisert yrkeskompetanse. Derfor m? nye oppl?ringstilbud til de som utdanner seg, og til de som allerede er ute i arbeidslivet, kunne etablerers raskt. Her har fagskolene et stort potensial. Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger med varighet fra et halvt til to ?r. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet med én gang. NKI Nettstudier har lang erfaring med ? utvikle fagskoleutdanninger, og tilbyr et bredt utvalg fagskolestudier.
Praktisk utdanning p? h?yere niv?
Fagskole er et relativt nytt begrep for mange. En fagskoleutdanning ligger p? niv? mellom videreg?ende skole og h?gskole. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for h?gskole, og realkompetanse/arbeidserfaring vektlegges fremfor formell skolegang. 60 prosent av fagskolestudentene i Norge blir tatt opp p? bakgrunn av yrkesfaglig kompetanse. Krav om godkjenning fra NOKUT gir likevel fagskole st?rre faglig tyngde enn utdanning p? lavere niv?. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen. En rekke fagskoleutdanninger gir ogs? grunnlag for ? kunne s?ke om mesterbrev.
I f?lge Kunnskapsforbundet er det i dag mange som begynner p? h?gskole og universitet uten ? fullf?re. En evaluering viste at 44 prosent av studentene ved ingeni?rutdanningene ikke fullf?rte. Det er grunn til ? tro at en del unge vil ha st?rre utbytte av ? velge en fagskoleutdanning som ligger tettere opp mot arbeidsfeltet enn mange typer h?yere utdanning.
NKI Nettstudier er Nordens st?rste nettskole, og tilbyr en rekke fagskoleutdanninger.
Om NKI Nettstudier?
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens st?rste nettskole . I 2007 ble selskapet en del av utdanningsgruppen Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU). ABNU er den ledende akt?ren i Norge innenfor private h?yskoler, fagskoler og nettstudier.
NKI Nettstudier satser hardt p? ? legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og l?ringsmetoder i verdensklasse. NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud p? fagskole-, h?yskole- og universitetsniv?, og vi tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #De Facto   #HR   #Jan Olav Brekke   #Lederne Personalavdelinger