SE

Falck Global Assistance f?r m?nga fr?gor om ebola

I samband med ebola-utbrottet i Västafrika har Falck Global Assistance f?tt ett ökat antal förfr?gningar fr?n svenska verksamheter med medarbetare som befinner sig i de omr?den som drabbats av ebola.
Den senaste m?naden har Falck Global Assistance märkt av ett stort stigande antal förfr?gningar fr?n svenska företag, och fr?n svenskar, som befinner sig i Liberia, Sierra Leone, Guinea och Nigeria.
Falck Global Assistance hjälper affärsresenärer och utlandsstationerade med r?dgivning, sjukv?rd, akut hjälp p? plats och hemtransport om det skulle bli nödvändigt.
I anslutning till ebola-utbrottet i Västafrika har Falck Global Assistance r?dgivit ett stort antal medarbetare och verksamheter samt h?llit informationsmöten. R?dgivningen utg?r fr?n myndigheternas vägledning, och fr?n Falck Global Assistances kunskaper om de lokala förh?llandena.
?Svenska verksamheter kontaktar oss med oro vad gäller utvecklingen i Västafrika och hur det kan p?verka dem och deras medarbetare i dessa omr?den. Oron handlar b?de om ifall de behöver skicka hem sina medarbetare och vad de ska göra om en medarbetare drabbas av en febersjukdom?, säger Paul Hedman, Risk manager p? Falck Global Assistance.
Utrikesdepartementet (UD) avr?der fr?n alla resor till Liberia, Sierra Leone och Guinea. Avr?dan beror inte direkt p? risken att bli smittad av ebola. UD avr?der p? grund av att det allmänna säkerhetsläget har försämrats som en konsekvens av ebolautbrottet och de ?tgärder som vidtagits för att kontrollera vidare spridning. UD avr?der inte fr?n resor till Nigeria p? grund av ebola, däremot avr?der man fr?n resor till norra Nigeria p? grund av säkerhetsläget i landet.
?Risken att vanliga affärsresenärer smittas med ebola är mycket l?g om man följer myndigheternas riktlinjer. I gengäld kan vanligtvis ofarliga sjukdomar bli allvarliga, eftersom symptomen p? en vanlig febersjukdom kan vara liknande symptomen för ebola. Blir man sjuk och f?r feber i n?got av dessa länder kan man riskera att bli försatt i karantän. P? flera flygplatser använder man sig av temeperaturscreening vid utresa och man kan hamna i en s?dan situation att man inte f?r lov att resa innan ebola utesluts?, säger Paul Hedman.
För ytterligare information och r?d och riktlinjer till de som befinner sig i dessa länder kan man läsa p? UD:s hemsida (www.regeringen.se) och även hos Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se). Falck Global Assistance har även en informationssida om ebola där man kan läsa mer om de drabbade omr?den och information till resande som befinner sig i dessa omr?den: www.ebola.falckglobalassistance.comFakta Falck Global Assistance
Falck Global Assistance är ett företag som assisterar resande globalt. Via de officiella myndigheterna och v?ra lokala samarbetspartners bevakar Falck det medicinska läget och säkerhetsläget, och med utg?ngspunkt i myndigheternas anvisningar, r?dger vi verksamheter om deras beredskap. Samtidigt vägleder vi resande i olika länder och assisterar vid sjukdom eller skada.

Bifogade filer
00310Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy