SE

Falck inviger Svenska Nationella Högisoleringsambulansen

Foto: FMV TQE
Svenska Nationella Högisoleringsambulansen (SNHIA) är en nationell resurs som p? ett säkert sätt kan transportera patienter med allvarliga smittsamma sjukdomar. Falck inviger nu en ny en ny flyggodkänd ambulans som har beredskap att transportera hem patienter fr?n bland annat ebola-drabbade länder.
Tisdagen den 4 november inviger landstingsr?d Mats Johansson och Sven Engquist, vd Falck Emergency, Svenska Nationella Högisoleringsambulansen (SNHIA) i Linköping. SNHIA är en nationell resurs som Falck, p? uppdrag av landstinget i Östergötland, ansvarar för och som kan användas för att transportera personer som har utsatts för mycket smittsamma sjukdomar med allvarliga symtom och med stor dödlighet, till exempel Ebola. Ambulansen är flyggodkänd och kan transporteras i ett Herculesplan där v?rd av patient kan ske under hela transporten.
– Det är en fruktansvärd situation som nu har uppkommit i Västafrika. Det är bra att den svenska staten har valt att ha en beredskap i form av bland annat en högisoleringsambulans. Som en av ambulansentreprenörerna i Östergötland har Falck uppdraget att ansvara för högisoleringsambulansen och med den nya ambulansen som vi nu inviger f?r vi en modern och patientsäker transport av personer som behöver den hjälpen, och ocks? en möjlighet att v?rda patienter under färd till Sverige, säger Sven Engquist, vd Falck Emergency.
Fakta SNHIA
2000 fick landstinget i Östergötland uppdraget av Socialstyrelsen att ta fram ett koncept där man kunde transportera högisoleringspatienter p? ett säkert sätt. Falck, som är en av ambulansentreprenörerna i Östergötland, ansvarar sedan dess för högisoleringsambulansen som är en nationell resurs. Ambulansen är flyggodkänd och kan transporteras i ett Herculesplan där v?rd av patient kan ske under hela transporten. Personalen som arbetar inne hos patienten är skyddad fr?n smitta bland annat genom användning av särskild skyddsutrustning med vätskeavstötande dräkt. Patienten transporteras sedan till Högisoleringsenheten p? Infektion, Universitetssjukhuset i Linköping.

För ytterligare information, kontakta:
Per Ryding, Biträdande Verksamhetschef Falck Ambulans Östergötland: 073-3732949
Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-3730112

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906) och är nordens största entreprenör i personv?rds- och räddningstjänster hos s?väl myndigheter som företag.
Falck har visionen att utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar p? bred front med assistans, v?rd och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsomr?den löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tr?d.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy