Famlabhelg i Bergen

15.-16. mars er det Famlabhelg p? Litteraturhuset i Bergen. Denne helgen har foreldre og andre som er interessert i barns utvikling mulighet til ? delta p? en rekke kurs.
L?rdag holder seminarleder Ingerid Sofie Oppedal inspirasjonsforedrag om barns selvf?lelse. Dette kurset utdyper forst?elsen av begrepene ?selvf?lelse? og ?selvtillit?, og fokuserer p? hvordan foreldre kan bidra til at barn utvikler en sunn selvf?lelse. Senere p? dagen holder hun kurset ?Kunsten ? si nei?, som handler om hvor viktig det er for kvaliteten p? v?re n?re relasjoner at vi vet n?r og hvorfor vi vil si nei, og hvordan vi kan gj?re det. Her vil hun ogs? snakke om hvordan vi kan m?te barns negative reaksjoner p? en empatisk og respektfull m?te, uten ? oppgi v?rt eget nei og egne grenser.
Ingerid har selv tre barn, og jobber til daglig som l?rer. Hun har tidligere deltatt p? Famlabs basisutdannelse og seminarleder grunnutdannelse, Kompetente Voksne, og holder for tiden p? med en mastergrad i utdanningsvitenskap.
Ingerid, hva er en Famlabhelg?
I l?pet av en Famlabhelg holdes det flere seminarer som kan v?re av interesse for foreldre eller mennesker som jobber med barn og unge. Seminarene har til felles at de legger til rette for refleksjon, noe som gj?r oss bedre rustet til ? se det langsiktige og viktige i m?te med barn og unge. Og ikke minst ? overse de tingene som simpelthen ikke betyr like mye for oss.
I Bergen vil det denne gang v?re tilbud om seminar om konflikth?ndtering, hvordan styrke ditt barns selvf?lelse og om ikke-krenkende grensesetting i seminaret “Kunsten ? si nei”. Mange gir tilbakemelding om at ? delta p? slike seminar gir en dypere forst?else av tema enn n?r man leser b?ker alene. Sist Famlabhelg var det flere som kom sammen, venninner og par. De uttrykte at de ville fortsette ? diskutere aktuelle tema etter seminaret, noe jeg synes h?res veldig fint ut. Alle barn er forskjellige, men problemstillingene man som voksen st?r overfor kan v?re ganske like. ? gi hverandre st?tte, utfordre hverandre og danne et fellesskap kan oppleves sv?rt verdifullt.
Hva handler kurset ?Styrk ditt barn selvf?lelse? om?
At barn utvikler en sunn og god selvf?lelse er viktig, den fungerer som et f?lelsesmessig immunforsvar i en tid som kan fortone seg hektisk og utfordrende for sm? barn. I motsetning til selvtillit som handler om hva man kan og mestrer, handler selvf?lelse om hva vi tenker om hvem vi er og hvor verdifulle vi f?ler oss. Selvf?lelsen p?virkes mest i familielivet, s? hvordan vi lever sammen vil derfor v?re av stor betydning. Jeg kjenner ei jente p? 6 ?r som sa til sine foreldre for litt siden “Dere hadde to gutter og s? ?nsket dere ei jente. S? fikk der meg… Dere er helt utrolig heldige”. Tenk ? vokse opp med en opplevelse av ? v?re s? verdifull og ?nsket!
Senere p? dagen holder du kurset ‘Kunsten ? si nei’, hvorfor er dette viktig?
Dette seminaret handler om grensesetting og kommunikasjon. Om n?r, hvorfor og hvordan vi sier nei, og gjennom det ivareta v?r egen integritet. Slik viser vi barna hvem vi er og hva vi st?r for. Selv synes jeg det er viktig ? kommunisere mine grenser uten ? v?re vinglete eller un?dvendig hard. Dette er viktig for meg b?de som mor og som l?rer. Ved ? v?re tydelig, men samtidig omsorgsfull og im?tekommende ?nsker jeg ? skape et godt klima i familien eller i klasserommet. Og her m? jeg som voksen v?re bevisst, for ansvaret for familieklima eller klassemilj? kan ikke legges p? barnas skuldre.
Hvordan ble du engasjert i disse temaene?
Jeg begynte ? lese Jesper Juul da jeg fikk mitt f?rste barn i 1998. Gjennom ? lese “ditt kompetente barn” fikk jeg ?ynene opp for forskjellen mellom selvtillit og selvf?lelse, og hvordan disse p?virkes gjennom kommunikasjon og respons fra omverden. Som l?rer har jeg ogs? lest Jesper Juul, og anbefaler boken “Fra lydighet til ansvarlighet”.
I en tid der det fokuseres mye p? metodeoppdragelse, er budskapet om dialog og anerkjennelse viktig. I media kan vi lese mange oppskrifter p? hvordan oppdra, og disse kan gj?re det vanskelig for foreldre ? t?rre ? v?re seg selv i m?te med barna. Mitt viktigste budskap i seminarene er at selvf?lelse og relasjoner kan styrkes hvis man er villig til ? jobbe med dem. Dette er viktig for enkeltmennesker, men ogs? for oss som deler av st?rre fellesskap.

S?ndag 16.mars vil daglig leder i Famlab Norge, Hans Holter Solhjell, holde kurset Trassalder? Kommunikasjon og konfliktl?sning for sm?barnsforeldre (1-6 ?r). Dette seminaret henvender seg til sm?barnsforeldre som ?nsker ? bli bedre p? ? forebygge og l?se konflikter, hjelpe barna med ? h?ndtere sine f?lelser, samt l?re alternativer til straff, ignorering, time outs og bel?nningsskjemaer.
Solhjell f?r ofte tilbakemeldinger p? at kurset hjelper foreldre til ? se barnet og situasjoner i et nytt lys. Dermed blir de bedre i stand til ? forst? hvordan en konflikt vil utvikle seg, og hva de kan gj?re for ? unng? at de blir st?rre, vanskeligere eller mer opprivende enn n?dvendig. Trassalder? er et sv?rt praktisk og l?sningsorientert kurs, og en god arena for refleksjon og l?ring.
Om Foreldrekompetanse
Foreldrekompetanse er et kurs og kompetansetilbud tilbud til foreldre, og andre som er interessert i temaer relatert til barns utvikling og foreldre-barn kommunikasjon. Eier og daglig leder er Hans Holter Solhjell. Hans underviser selv kursene De f?rste m?nedene, Det f?rste ?ret, og Trassalder? og arrangerer ut over dette kurs og seminarer med andre fagpersoner og instrukt?rer. Hans gir ogs? veiledning.

Om Famlab
Famlab er den norske avdelingen av en internasjonal undervisnings- og r?dgivningsorganisasjon basert p? den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring relasjonene i familier. Til daglig ledes Famlab av Hans Holter Solhjell.
Famlab henveder seg f?rst og fremst til foreldre som ?nsker ? f? fastere grunn under f?ttene i rollen som foreldre, og partnere som har lyst til ? utvikle deres egne verdier og praksis i dialog med Jesper Juuls prinsipper for samliv og barneoppdragelse, og i dialog med andre foreldre.

Authors

Related posts

Top