SE

Fenestra S:t Jörgen tilldelas Pysslingen Skolors pris ?rets utveckling

När Pysslingen Skolor under g?rdagens medarbetardag delade ut ?rets kvalitetspriser tilldelades Fenestra S:t Jörgen priset ?rets utveckling.
– Jag är oerhört stolt och rörd över detta pris. Jag, tillsammans med v?r fantastiska personal har lyckats med detta genom h?rt arbete. Det vinnande konceptet var att pedagogerna fick mandat att bestämma hur de ska göra vissa saker samtidigt som vi byggde en god sammanh?llning. Den som känner samhörighet med kollegorna har roligare och när alla känner att de jobbar för varandra, d? n?r vi ocks? längre, säger Hans Sk?lberg, rektor p? Fenestra S:t Jörgen.
Priset tilldelades Fenestra S:t Jörgen med följande motivering:
“Fenestra S:t Jörgen har p? ett föredömligt sätt tagit till sig negativa resultat i värdegrundsfr?gor och genom ett strukturerat förändringsarbete präglat av nytänkande och delaktighet vänt utvecklingen. Arbetet har inte bara lett till att elever och medarbetare upplever skolmiljön p? ett mer positivt sätt, förändringarna har även lett till att elevernas formella skolresultat har ökat.”

Fakta Pysslingen Skolor
Pysslingen Skolor är en del av Sveriges äldsta utbildningsföretag, Pysslingen, som redan p? 1980-talet började driva förskolor i Stockholmsomr?det. Sedan höstterminen 2014 best?r Pysslingen Skolor av Pysslingens grundskolor och integrerade förskolor samt skolorna inom Fenestra, Norrskenets Friskola, PeterSvenskolan, Primaskolan och AcadeMedias fria grundskolor. Totalt är vi 55 skolor fr?n Kalix i norr till Lund i söder med olika pedagogiska inriktningar men med gemensamt fokus p? hög kvalitet. www.pysslingen.se
Pysslingen är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. www.academedia.se021100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy