Skole

Film og tv-utdanningen ruster opp med “verdens beste” utstyr

NISS-studenter bruker fra h?sten 2013 samme kamera som er brukt p? produksjoner som Historien om Pi, Skyfall, Drive og Game of Thrones, samt mye annet nytt utstyr som gir studentene optimale forutsetninger for teknisk og h?ndverksmessig egenutvikling.
Avdeling for film og tv gj?r en stor investering i redigerings- og opptaksutstyr i forbindelse med overgang til Bachelorstudier og utvidelsen til tre?rig drift. Studentene vil kommende skole?r skyte p? Arri ALEXA, RED One MX, Sony F3, Sony PDW-700, Sony PDG-320, Sony EX1 og Arri SR3. I postproduksjon kan studentene klippe i AVIDs Mediacomposer, Final Cut Pro X, Final Cut 7 og Adobe Premier, og jobbe med andre relevante programmer som Illustrator og Resolve. Producerne jobber i Movie Magic Scheduling og regiss?rene skriver p? Final Draft. Alt dette er bransjestandard i dagens internasjonale film- og tv-produksjon.

N?r studentene begynner i h?st vil skolen ha to nye Arri ALEXA kamera. Blant filmfotografer regnet som dagens beste kamera. De kan ogs? arbeide med det mindre og mer dokumentarvennlige Sony F3. Til kameraene f?lger en mengde 35mm Carl Zeiss-optikk, og annet utstyr som lamper og kamerafiltre. Det nye opptaksutstyret er prim?rt tiltenkt de store produksjonene i den to?rige bachelorp?bygningen samt ?velsene til avgangsfotografene.

P? redigeringssiden kommer det en ny server p? 96 TB i tillegg til dagens server p? 40 TB. ?rsstudiet, som utgj?r f?rste?ret i en evt. bachelorgrad f?r helt nye klippefasiliteter med ny klippelab og nye suiter. ?rsstudiet vil fra h?sten klippe p? Final Cut Pro X, mens klipperne p? de to siste bachelor?rene prim?rt vil jobbe i AVID.
Denne utstyrsparken gj?r det lett for studenter ? m?te bransjens utstyr, og det gir dyktige og ambisi?se studenter optimale muligheter for egen utvikling innen sine fagfunksjoner.

LEVERAND?R AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984
NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio, har utdannet kunstnere og fagfolk til kulturlivet i 25 ?r. Mer enn 500 fulltidsstudenter og betydelig antall kortkursdeltagere g?r hvert ?r p? skolen. NISS ligger sentralt p? Vaterland i Oslo, og tilbyr ni fulltidsutdanninger p? ulike niv?er og en omfattende kursvirksomhet. H?sten 2011 fikk NISS for f?rste gang h?yskolestudier og er dermed Norges f?rste private kunsth?yskole.
F?lg oss p?:
Facebook: www.facebook.com/NISSutdanning
Twitter: www.twitter.com/NISSutdanning
Instagram: @nissutdanning

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hvem Arnt Eriksen   #Mediebedriftenes Landsforening   #Torry Pederesen   #VG