SE

Finalister till lärarpriset Guldäpplet förnyar undervisningen med it och stimulerar kollegor

a8

? De nominerade till ?rets Guldäpple visar p? bredden och djupet av den digitala förnyelse som nu sveper över skolan. Lärare som med inspiration och stort personligt engagemang lyfter eleverna. I kollegialt samarbete, lokalt och via nätet, använder de digitala verktyg som hävstänger för framtiden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för lärarpriset Guldäpplet.

Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan med it, deras arbete och inspiration, och bidrar till spridning via lokala och nationella arenor. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

?rets tre finalister till Guldäpplet är:
Ulrika Jonson, grundskollärare och specialpedagog p? Vallaskolan, Södertälje kommun.
Ulrika Jonson är specialpedagogen som prövar nya lösningar och nya typer av stöd som kan hjälpa varje elev att lära och utvecklas, fr?n vars och ens specifika utg?ngspunkt. För henne är ingen utmaning för stor ? de tar bara olika l?ng tid att övervinna. Hon är en m?ngsidig användare av IT, fr?n “skriva sig till läsning”, till blogg eller flippat klassrum. Hon arbetar med fokus p? inkludering av alla elever, spr?kutveckling och lärande, med anknytning till läroplanen och till forskning om lärande i olika former.

Ulrika har arbetat b?de med skoldatatek och som projektledare för Södertäljes stora satsning p? ?Write to read? med lärplattor, och är nu verksam p? Vallaskolan. Hon föreläser och skriver flitigt kring
elevers lärande, driver blogg och fortbildar kollegor i den egna kommunen och över hela landet.

Jacob Möllstam, lärare i matematik, svenska, NO och engelska i grundskolans tidigare ?r (F-6) och IT-pedagog, Jonsereds skola, Partille kommun.
Jacob Möllstam är läraren som inspirerar b?de sina egna elever och kollegor runt om i landet. I
klassrummet arbetar Jacob med att förnya och förändra elevers lärande med hjälp av IT genom att
möta elever med nyfikenhet och respekt där de befinner sig och vara en lärare som deltar i elevers
lärande. I skriv- och berättarprojektet “Partille stories” har han tillsammans med kollegor utvecklat
skrivandet i kommunens skolor. Han är en av föreg?ngarna när det gäller att använda sociala medier
och sociala spel i undervisningen för att möta eleverna där de är och att göra skolarbetet mer relevant.

Jacob sprider lärdomar, erfarenheter och inspiration i krönikor, sociala medier och föreläsningar runt
om i landet. Han är en verklighetsanknuten IT-inspiratör och ledare för lärande ? b?de lokalt p? den
egna skolan, kommunalt och nationellt.
Karin Nyg?rds, lärare i svenska och svenska som andraspr?k p? Sjöstadsskolan i Hammarby
Sjöstad, Stockholms kommun.
Karin Nyg?rds ger eleverna verktyg för att utveckla sitt spr?k och behärska sin digitala miljö. Hon har
gjort stora insatser för att lyfta digitalkunskap som ett eget ämne i undervisningen, med
verklighetsanknutna uppgifter. Det ska vara viktigt p? riktigt och eleverna ska utmanas. Karin har ett
brinnande engagemang för att eleverna, inte minst unga tjejer, ska erövra den digitala världen.
Karin är en modig opinionsbildare, som törs utmana och vara en föreg?ngare i fr?gor som gäller
digitaliseringen i skolan. Hon bidrar till att förnya debatten om IT i skolan och är därmed även en
viktig röst i den allmänna debatten om skolan i Sverige. Karin Nyg?rds är en doer som v?gar pröva
nya vägar, och som samtidigt är p?läst i det hon gör.

Vinnare av juryns särskilda pris
Juryn för Guldäpplet har ocks? utsett en vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris. Ett pris som juryn
kan tilldela ?en eller flera personer som har uträttat l?ngvariga, betydelsefulla insatser för främjande
av lärande med stöd av IT och medier?.

Ylva Pettersson, lärare i historia och kulturhistoria, Katedralskolan i Skara, styrelsemedlem
Wikimedia Sverige
Ylva Pettersson är vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2014 för sitt l?ngvariga arbete kring
Wikipedia som pedagogiskt projekt och kring Wikimedia-familjen som öppen delad miljö för skolan.
Ylvas eget arbete med Wikipedia i undervisningen är ett välkänt pedagogiskt pionjärarbete. I ett flertal ?r har hennes elever bidragit till detta uppslagsverk, utifr?n kursspecifika ämnesmoment och
programm?l s?som användande av digitala verktyg, kommunikation, kreativitet, källkritisk metod och
entreprenörskap. Ylvas elever har vunnit ?tskilliga priser bl a ?rets bästa bidrag i Webbstjärnan 2014.
Hon har utmanat elever i skarpa uppdrag kring Wikipedia, som fött engagemang och bekräftelse hos
eleverna och samtidigt bidragit till en öppen global resurs.

Ylva har vidare bidragit till ett bredare projekt kring Wikimedia som ett ideellt och öppet verktyg för
Sveriges skolor, som en resurs för delande av material, nationellt och globalt. En startpunkt är
Wikipedia, som kollektivt genererad, öppen, kvalitativ resurs. Utifr?n detta växer flera initiativ s?som
digitala arkiv för öppet musei- och mediematerial, öppna läromedel, kurser och MOOCs med
Wikiversity och Wikibooks.

Ylva delar aktivt erfarenheter, tips och handledningar kring dessa möjligheter med kollegor i när och
fjärran. Hon medverkar flitigt i workshops, föreläsningar, blogg och debatter och n?r därmed l?ngt
utanför klassrummens väggar.

Juryn för Guldäpplet 2014
Peter Becker, ordförande för stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet
e-post: [email protected]
Mobil: 070 – 710 44 53
Mer information Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas ?rligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat l?ngvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.
I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2012 och 2013.
Priset best?r, förutom av ett stipendium p? 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, bl?st av mästarna vid Bergdala Studioglas i Sm?land.
Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy