Fiskvandring i vattenkraft p? nytt sätt

Fiskarter p? vandring där vattenkraft är utbyggd. Foto Istock.

I ett forskningsprojekt som leds av Lule? tekniska universitet ska fiskvandring rakt över
en vattenkraftsturbin studeras. Skellefte? kraft h?ller p? att installera en ny typ av turbin
i Rickle?n i Robertsfors och det är där forskarna ska studera fiskvandring. Det är ett helt
nytt sätt där fisken p? väg nedströms ska passera rakt över turbinen.
? Den här turbinen som Skellefte? kraft valt att installera, inbjuder till att göra det här p? ett nytt sätt. Det sker genom att helt enkelt l?ta smolt (laxyngel) som vandrar nedströms passera över turbinerna i stället för att de ska passera genom, säger professor Staffan Lundström vid Lule? tekniska universitet som leder forskningsprojektet.
Syftet med projektet som helhet är att hitta en bra lösning för vattenkraftverket som är ekonomiskt h?llbar och acceptabel för miljön och där fiskvandring är huvudfokus för forskarna. Skellefte? Kraft och flera andra kraftföretag liksom Lule? tekniska universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet ing?r i projektet. Genom valet av turbin-generator, en kompaktlösning som inte kräver oljor och fett, möjliggörs fiskvandring p? ett nytt sätt. Genom att en ny typ av lucka h?lls öppen under fiskvandringen skonas laxynglen d? de inte behöver passera genom turbinen som i konventionella lösningar.
? Vi planerar även att titta p? samma lösning för ?l, men det blir en teoretisk studie eftersom det inte finns ?l i Rickle?n, säger Staffan Lundström.
Bruksfors är namnet p? den aktuella kraftstationen i Robertsfors. Forskarna har genom simuleringar hittat en fungerande modell av strömningsförh?llandena i kraftstationen som de ocks? hoppas kunna användas för ?l. Tanken är att i ett skarpt läge kunna implementera en bottenmonterad struktur för att avleda ?l förbi intaget till en turbin-generator p? platser i landet med sm?skalig vattenkraft där ?l förekommer. P? s? sätt kan man optimera lösningen med den turbin-generator som studeras i Bruksfors.
Forskningen ska p?g? i fem ?r och finansieras av Tillväxtverket, Energimyndigheten och via StandUp for Energy. Det är tänkt att utföra studier med riktig fisk i fält och fungerar lösningen bra finns det mycket att vinna p? den.
? D? kan man p? ett annat sätt förbättra i den sm?skaliga vattenkraft som finns och utveckla den. Man f?r upp en bättre passage av olika fisksorter och man kan ta ut mera energi, säger Staffan Lundström.

Kontakt för mer information32000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top