Fleksibilitet viktigst ved nettstudier

Heidi ?berg er ansatt som ny leder av NKS/CK EVU. Hun kommer fra
stillingen som studiesjef i NKS, og har over 20 ?rs erfaring fra
utdanningssektoren samt lang ledererfaring b?de fra BI og NKS.
?bergs f?rste oppgave som leder er ? kommentere ?rets studentevaluering.- NKS Nettstudier har f?tt veldig bra evalueringer, b?de gjennom student-
og kursevalueringene, forteller Heidi ?berg.
De ?rlige evalueringene gir tilbakemelding b?de p? totalopplevelsen av ? studere via NKS, og den faglig kvaliteten p? det enkelte kurs. P? sp?rsm?let om hvor forn?yde studentene er totalt sett med ? studere hos NKS svarer hele 85,2 % at de er sv?rt forn?yde.
– Det er utrolig hyggelig ? se at vi scorer s? bra, fastsl?r hun.
Nettstudenter gj?r det bra
En unders?kelse utf?rt av amerikanske National Survey of Student Engagement,
gjennomf?rt blant 260.000 studenter i USA, viser at h?yskolestudenter som
studerer via nettet gj?r det ofte bedre enn de som studerer p? tradisjonelle
h?yskoler.
Studentevalueringen gjennomf?rt p? NKS viser at nettstudier som studieform passer for veldig mange. Skyh?ye 94,5 % sier at de vil anbefale andre ? ta kurs via NKS Nettstudier.
Fleksibilitet
If?lge Heidi ?berg er det fleksibilitet som er den viktigste ?rsaken til at s?
mange velger ? studere vi nettet, men ogs? kurstilbudet og tilgang til
personlig veileder er viktig.
– Vi jobber m?lrettet med ? ha gode veiledere som gir studentene h?y kvalitet p?
veiledning og studentoppf?lging, derfor er det veldig positivt at s? mange som
94,9 % faktisk opplever at dette er tilfelle.
Karrieremuligheter
Unders?kelsen viser ogs? at den viktigste ?rsaken for valg av nettstudier
er ? styrke karrieremuligheten gjennom ?kt kunnskap og kompetanse. I denne
unders?kelsen er 75 % av studentene i jobb samtidig som de studerer, mens 24 %
er arbeidss?kende.
Treffer i markedet
Heidi forteller at evalueringene som gjennomf?res en gang i ?ret, har hatt
stabilt h?ye tall de siste ?rene.
– Det bekrefter at vi treffer i forhold til det behovet vi vet er der med
tanke p? fleksibilitet og tilrettelegging av et godt og variert studietilbud,
sier ny leder av NKS/CK EVU, Heidi ?berg.

Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
H?yskolen Campus Kristiania best?r av
fakultetene Markedsh?yskolen, Norges Kreative H?yskole, Norges Helseh?yskole og
virksomheten NKS Nettstudier.
Markedsh?yskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
Norges Kreative H?yskole tilbyr 4 bachelorstudier og 13 fagskolestudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca. 1.700 studenter
Norges Helseh?yskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca. 500 studenter.
NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i l?pet av nesten 100 ?r utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
Aktiv L?ring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsoppl?ring til arbeidss?kende
tilknyttet NAV. M?lsetningen er ? hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom
ulike fagkurs, som ogs? vektlegger oppl?ring i jobbs?king.
Education Link – Studier i Utlandet AS
tilbyr studentene ved Norges Kreative H?yskole en internasjonal bachelorgrad
ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeider med 30
universiteter og colleger i 6 ulike land.0000

Authors

Related posts

Top