SE

Fler bostäder som byggs smartare

Skissen är hämtad ur arkitektkontoret Okidokis vinnande tävlingsförslag för den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping.

Arkitekterna tar för första g?ngen ett samlat, kraftfullt initiativ för att förbättra bostadsbyggandet tillsammans med övriga branschen: En nationell strategisk agenda för h?llbara livsmiljöer. Innovationsmyndigheten Vinnova har valt att premiera agendan, Sustainable Living Space/Livsmiljö för h?llbar stadsutveckling, genom ett anslag till projektet p? 400 000 kronor. Agendan ska leda till ökat bostadsbyggande som sker p? socialt, ekologiskt och ekonomiskt uth?lliga sätt och utifr?n boendeperspektiv.

? Det här är ett unikt tillfälle för samhällsbyggnadsbranschen att identifiera strategiska ?tgärder för att f? ig?ng ett innovativt bostadsbyggande, säger Pehr Mikael Sällström, projektledare p? koordinatorn för den strategiska agendan, Sveriges Arkitekter.
M?let med agendan är att skapa nya tjänster för planering och gestaltning i tidiga skeden. De ska utg? fr?n ett användarperspektiv p? vad h?llbar livsstil är och resultera i förverkligandet av innovativa boendelösningar för b?de Sverige- och exportmarknaden.
Arbetet med agendan startar 20 augusti och beräknas fortsätta tills 20 juni 2015. Det ska främst ske i form av en utredning av marknaden och av workshops. De strategiska fr?gor som ska tas upp är bland andra arkitekturtävlingar, tjänster för komplexa projekt och kunskapsdelning.
Bakom ansökan ligger ett unikt samarbete mellan Sveriges Arkitekter, Svenska Teknik & Designföretagen (STD), Arkitekturakademin (en sammanslutning av landets arkitekturskolor), Byggherrarna och Malmö Stad. Initiativtagarna räknar med en bred mobilisering av byggherrar, kommuner, teknikkonsulter och arkitekter för att genomföra de idéer som tas fram.
Mer information: Pehr Mikael Sällström, projektledare, tel 0706-05 50 33.
Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Vi har en bred agenda: fr?n fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfr?gor. Ett viktigt m?l är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

00450Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Wall-f   #Fredrik Lindstr   #Stiftelsen Anders Walls   #Stina Honkamaa Bergfors