SE

Fler platser utomhus ska bli rökfria

Ig?r presenterade Folkhälsomyndigheten rapporten ?Utredning om framtida rökfria miljöer p? offentliga platser?. Den inneh?ller förslag om att ett antal offentliga utomhusmiljöer ska bli rökfria, till exempel lekplatser och sportanläggningar.
– Mycket glädjande att flera offentliga utomhusmiljöer föresl?s bli rökfria! Nu ?terst?r bara för politikerna att ta beslut. Fler rökfria miljöer är viktigt för m?nga av v?ra medlemmar eftersom de blir sjuka av andras tobaksrök, säger Maritha Sedvallson ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Utredningen, som idag lämnas till regeringen, föresl?r att följande miljöer utomhus bör göras rökfria:
Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis v?rdcentraler, museer, affärer och köpcentrum
Platser där allmänheten väntar p? kollektivtrafik
Uteserveringar
Lekplatser
Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.
Astma- och Allergiförbundet gjorde en egen undersökning bland medlemmarna 2012. Undersökningen visar att det viktigaste för medlemmarna var att f? rökfritt utanför entréer till offentliga byggnader, p? h?llplatser och perronger i kollektivtrafik och uteserveringar. Alla dessa platser finns med i utredningens förslag.
Under ett par ?r har förbundet drivit ett projekt ?Rökfria uteserveringar? med syfte att intressera ägare till uteserveringar att införa rökfritt p? frivillig väg, men intresset har varit svagt. Troligtvis för att restaurangägarna är rädda att förlora gäster. Det stödjer behovet av en lag som gör att det blir samma förutsättningar för alla. Världshälsoorganisationen WHO förordar ocks? att lagstiftning är den bästa förutsättningen för att lyckas med rökfria miljöer.
Rökning i hemmiljöer i flerbostadshus omfattas inte av tobakslagen, men Astma- och Allergiförbundet anser att det är viktigt att arbeta även med den fr?gan d? m?nga idag upplever problem p? grund av grannars rökning.
– Vi föresl?r att Folkhälsomyndigheten f?r i uppdrag att ta fram en tydlig tillsynsvägledning enligt Miljöbalken, för att kunna ställa krav/förbjuda rökning i flerbostadshus vid problem.Det borde ocks? förenklas för de fastighetsägare att införa rökfritt i nybyggda flerbostadshus, säger Maritha Sedvallson.
För mer information, kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75, [email protected]
Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, 070 ? 020 94 98,
[email protected]
Eva-Maria Dufva, pressekreterare Astma- och Allergiförbundet, 070 ? 588 72 88,
[email protected]

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet. 0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johanna Lindb   #Katarina Kieri Mellan   #Moni Nilsson Tsatsiki-b   #Sigtuna Litteraturfestival