SE

Fler söker till Region Värmlands folkhögskolor

Söktrycket p? Region Värmlands folkhögskolor ökar. Inför höstterminen som nu drar ig?ng runt om i länet, har söktrycket ökat med nästan 20 procent sedan förra hösten p? de allmänna kurserna.
Varje plats inom Region Värmlands Folkhögskolors allmänna kurser har till höstterminens start sökts av i genomsnitt 2.12 personer per plats. Det innebär ett ökat söktryck p? de allmänna kurserna med nästan 20 procent jämfört med förra hösten.
Intresset för att söka sig till folkhögskolornas allmänna kurser, där deltagarna läser in gymnasiekompetensen, har ökat kontinuerligt under senare ?r. Sedan 2007 har söktrycket ökat med 32,5 procent inom de allmänna kurserna.
? Det är extra glädjande att det är stort intresse för den här studieformen.
Att fler fortsätter att utbilda sig är en av de viktigaste sakerna för att Värmland ska fortsätta utvecklas och att vi ska kunna minska arbetslösheten, säger Gunnar Tidemand Regiondirektör för Region Värmland.
De flesta som söker Region Värmlands folkhögskolor söker ?särskilda kurser?, det vill säga profilkurser och yrkesutbildningar. Sedan 2007 har söktrycket ökat med 40 procent. Till höstens kurser har i genomsnitt tre personer sökt varje planerad utbildningsplats, vilket var n?got lägre än 2013, d? 3,09 personer sökte varje plats.
? Att intresset ökar beror p? flera faktorer, men jag tror att m?nga ser att vi har utbildningar som är anpassade mot arbetsmarknaden. Vi har ocks? arbetat mycket med att informera om v?r verksamhet och samarbetar mycket mellan skolorna, säger Per-Erik Hansson rektor p? Klarälvdalens Folkhögskola.
För mer information, kontakta:
Gunilla Frykensjö, rektor Molkoms Folkhögskola, 076-21 31 448
Lars Persson, rektor Kristinehamns Folkhögskola, 070-511 35 60
Pär Blomquist, rektor Kyrkeruds Folkhögskola och Ingesunds Folkhögskola, 070-44 60 705
Per-Erik Hansson, rektor Klarälvdalens Folkhögskola, 072-201 52 41

Snabbfakta om Region Värmlands folkhögskolor
? Totalt är Region Värmland huvudman för fem skolor.
? Skolornas huvudsäten finns i Arvika, Stöllet, Kristinehamn, ?rjäng och Molkom. Men med skolornas filialer s? finns folkhögskolorna totalt p? ?tta plaster runt om i Värmland.
? Till höstterminen 2014 finns det sammanlagt 746 platser för deltagare
? 1940 personer sökte till höstterminen 2014. 709 sökte allmän linje och 1231 sökte särskilda kurser.
? Antalet kursplatser p? Region Värmlands folkhögskolor regleras av staten via volymbidraget som bestämmer hur m?nga deltagare en skola kan ta emot.
Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar ocks? med utveckling av v?rd och omsorg samt för en god tillg?ng p? arbetskraft. M?let är tillväxt och h?llbar utveckling.
Uppdraget kommer fr?n staten och v?ra medlemmar ? de värmländska kommunerna och landstinget.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy