Training

Flere nettstudenter velger h?yere utdanning

Flere nettstudenter velger h?yere utdanning
18-08-2011 09:40 NKI Nettstudier H?gskolestudier er popul?re i ?r og i f?lge Kunnskapsdepartementet venter fremdeles over 5000 s?kere p? studieplass. Ogs? NKI Nettstudier merker ?kt p?gang til sine nettstudier p? h?gskole- og universitetsniv?.

H?gskolestudier er popul?re i ?r og i f?lge Kunnskapsdepartementet venter fremdeles over 5000 s?kere p? studieplass. Ogs? NKI Nettstudier merker ?kt p?gang til sine nettstudier p? h?gskole- og universitetsniv?.
Popul?re bachelorstudier
De fleste som starter sine studier til uken skal i gang med et bachelorstudium, og de mest popul?re fagomr?dene er samfunnsvitenskap, ?konomi og administrasjon, historie og filosofi. NKI Nettstudier opplever ogs? en ?kning i sine bachelorstudier og andre h?yere studier innen ledelse og administrasjon.
? Det er gledelig at flere f?r ?ynene opp for h?yere utdanning via nettstudier, sier Kjetil ?rbeck, administrerende direkt?r ved NKI Nettstudier.

Fullverdig utdanning p? nett
NKI Nettstudier samarbeider med anerkjente skoler og universiteter i inn- og utland, og tilbyr flere studier p? h?yere niv?. H?gskolen/universitetet er faglig ansvarlig for innholdet og utsteder vitnem?l.
? Dette gir v?re studenter en komplett utdanning, kombinert med fleksibiliteten og tilgjengeligheten vi alle kjenner fra nettet, fortsetter ?rbeck.

Satser p? h?yere utdanning
Mange s?ker seg inn p? h?yere utdanning, og det er ingen grunn til ? tro at denne trenden vil avta i ?rene som kommer.
? Vi er stolte av ? kunne tilby stadig flere studier innen h?gskole og universitet, og jobber aktivt for ? gj?re h?yere utdanning tilrettelagt for nett og tilgjengelig for alle, avslutter ?rbeck.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge i 1959. I l?pet av de siste 50 ?rene har de v?rt igjennom en utvikling fra fjernundervisning via brev til ? bli Nordens ledende p? forskning og utvikling av nettstudier.

Over 12.000 studenter studerer n? hos NKI Nettstudier. NKI tilbyr videreutdanning innen flere niv?er, som h?yere utdanning, fagskole og videreg?ende skole.
Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge i 1959. I l?pet av de siste 50 ?rene har skolen v?rt igjennom en utvikling fra brevskole til ? v?re nordens st?rste nettskole. Mellom 12 – 14000 studenter studerer n? til enhver tid hos NKI Nettstudier.
NKI NettstudierKathrine W. Johanson Tlf.: 67588966
[email protected]

A to już wiesz?  OECDs r?d til norsk skole

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy