Training

Flere ?nsker ? ta h?yere utdanning

Flere ?nsker ? ta h?yere utdanning
28-04-2011 09:31 Kunnskapsdepartementet ?rets tall fra Samordna opptak viser at 108 605 s?kere har s?kt om opptak til h?yere utdanning. Det er om lag 5 prosent flere s?kere enn i 2010.

?rets tall fra Samordna opptak viser at 108 605 s?kere har s?kt om opptak til h?yere utdanning. Det er om lag 5 prosent flere s?kere enn i 2010.
Lenke til presentasjonen til statsr?d Tora Aasland ? Kunnskapsdepartementet
Lenke til presentasjonen til Bente Ringlund Bun?s ? Samordna opptak
Lenke til nett-TV overf?ringen
? Det er sv?rt gledelig at den ?kte s?kningen til l?reryrket fortsetter. I ?r ser vi ogs? at flere enn tidligere ?nsker ? studere realfag. Dette viser at Regjeringens rekrutteringstiltak gir resultater, sier statsr?d Tora Aasland, statsr?d for forskning og h?yere utdanning.
?rets tall fra Samordna opptak viser at 108 605 s?kere har s?kt om opptak til h?yere utdanning. Det er om lag 5 prosent flere s?kere enn i 2010. Fortsatt er det flere kvinner enn menn som s?ker om opptak, 59,3 mot 40,7 prosent.
God s?kning til l?rerutdanningen
Det er fortsatt stabilt stor s?kning til den nye grunnskolel?rerutdanningen som ble innf?rt i 2010. Det er i ?r 4 459 f?rstevalgss?kere til 3051 planlagte studieplasser. I forhold til 2010 er dette en ?kning med 112 s?kere.
Tar man i tillegg med s?kningen til 5-?rig integrert l?rerutdanning og fagl?rerutdanningen er det 370 flere s?kere enn i 2011 ? det vil si en ?kning p? 5,8 prosent.
? Dette viser at stadig flere ser for seg en yrkeskarriere som l?rer. Gode l?rere er det viktigste for elevens l?ring, og vi trenger enda flere engasjerte og dyktige l?rere som kan gj?re en forskjell for barn og unge, sier Tora Aasland.
Til f?rskolel?rerutdanningen er det registrert 3 050 s?kere til 2 516 plasser. Det er omtrent samme s?kningen som i fjor.
? F?rskolel?rerutdanningen er en viktig utdanning som leder fram til et spennende og variert yrke. En storstilt barnehageutbygging vil kreve flere f?rskolel?rere i ?rene framover. Her m? vi f?lge rekrutteringen til f?rskolel?rerutdanningen tett i ?rene som kommer, sier Aasland.
Realfag og teknologiske fag
Til realfagsstudier er det registrert en ?kning i s?kningen p? 8,6 prosent sammenliknet med 2010. Tallene viser en liten ?kning p? 1,7 prosent i s?kningen til teknologiske fag, inkludert ingeni?r, integrert master og maritime fag.
? Den tydelige ?kningen i s?kningen til realfag er det absolutt mest gledelige ved ?rets s?kertall, sier Tora Aasland.
Stabil s?kning til helsefag
Sammenliknet med 2010 viser tallene fra Samordna opptak en ?kning i s?kning til helsefag p? ca. 4 prosent. Det er for eksempel registrert 8 382 f?rstevalgss?kere til 4 177 studieplasser i sykepleie. Dette er en ?kning i s?kningen p? denne utdanningen p? omlag 3,3 prosent i forhold til i fjor.
Til flere andre helsefagutdanninger, som sosionom, barnevern og vernepleierutdanningene er det registrert bra ?kning i s?kningen.
? Dette er et godt utgangspunkt n?r regjeringen til h?sten legger fram en stortingsmelding om utdanningene til velferdstjenestene for ? utvikle kvaliteten p? disse utdanningene ytterligere, sier statsr?den.
Vekst i hele landet
S?kertallene viser en ?kning for mange av h?yskolene utenfor de store byene. Det er i ?r relativt sett mindre ?kning i s?kertallene i de st?rste byene.
? Det betyr at institusjonene i distriktene har utviklet gode studietilbud som s?kerne ?nsker ? benytte. Dette er en riktig og ?nsket utvikling, sier statsr?d Tora Aasland.
Flere tall:
S?kertall og tall fra tidligere ?rs opptak
Tall p? utvikling av alderskull

A to już wiesz?  KILROY fyller 20 ?r

Fra venstre: Dekan ved l?rerutdanning ved H?gskolen i Oslo Knut P. Hanevik, statsr?den og f?rste?rsstudent Synne Jensseter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy