Training

Flere studenter foretrekker praksis i utdanningen

Universitet og h?gskole er fortsatt f?rstevalget for de fleste studies?kere, men stadig flere ?nsker ? g? p? fagskole. Praksis som en viktig del av utdanningen, er det som lokker mest.
80 prosent av dagens studenter mener det er viktig at praksis inng?r i utdanningen. Universitet og h?gskole er fortsatt f?rstevalg for s?kerne, men antall s?kere til fagskole har ?kt med 3 prosent f?rste kvartal i ?r, sammenlignet med samme periode i 2010. Her er studentene sikret praksis, noe som er helt frav?rende andre steder.
Tallene kommer fram i en unders?kelse om h?yere utdanning som Studentum har gjennomf?rt i perioden januar til mars 2011 i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
? Gir fagforst?else
Fredrik Hestvold, faglig leder p? avdeling for film og tv ved H?yskolen NISS, forst?r hvorfor s? mange studenter vil ha praksis i utdanningen.? De fleste elevene benytter seg av tilbud om praksisplass i utdanningen. Dette gir dem en god forst?else av faget, i tillegg til at mange ender opp med ? jobbe der de hadde praksisplass, sier Hestvold.
Eivind Drange, seniorkonsulent ved Norges Handelsh?yskole, tror allikevel ikke at muligheten til praksis er det avgj?rende.
? Jeg tror ikke tilbud om praksis i utdanningen er viktig nok til ? p?virke studentenes valg av studieretning, sier han.
Familien p?virker mer i Norge
S?knadsfristen for de fleste utdanninger som begynner til h?sten er 15. april, og mange har allerede begynt ? samle inn utdanningsinformasjon. I unders?kelsen oppgir 55 prosent at de bruker internett som sitt fremste verkt?y. Foreldre og familie har dessuten f?tt st?rre p?virkning p? utdanningsvalget (19 prosent), enn i fjor (13 prosent). Dette er betydelig h?yere enn i de andre nordiske landene: I Sverige, Danmark og Finland er tallene henholdsvis 7, 5 og 6 prosent. Informasjonssjef p? Studentum.no, Siv Merete Tuer, peker p? forskjell i utdanningsniv? i foreldregenerasjonen som en av ?rsakene:
? Unders?kelsen viser at nordmenn er de i Norden som har foreldre med h?yest utdanningsbakgrunn, s? det er ikke overraskende at mange i Norge sp?r foreldre og familie om r?d n?r de skal velge utdanning, sier hun.
Arbeidsmarkedet stor betydning
Det viktigste kriteriet for utdanningsvalg, er at faginnholdet er interessant (62 prosent). Betydningen av jobbmuligheter etter endt utdanning har ?kt fra snaue 15 prosent i fjor, til over 19 prosent i ?r. Nesten 70 prosent av nordmennene i unders?kelsen vet at det finnes et behov for dem p? arbeidsmarkedet etter endt utdanning. Dette er h?yest i Norden, sammenlignet med 62 prosent i Sverige, 37 i Danmark og 62 i Finland. Nordmenn er ogs? de som er mest forsiktige med ? studere noe de vet behovet er lavt for: I underkant av 8 prosent svarer at de studerer til noe som de vet at det egentlig ikke finnes behov for, sammenlignet med 13 prosent i Sverige, 12 i Danmark og 11 i Finland.
I Norge finner vi ogs? flest som ?nsker ? videreutdanne seg. Her er tallet 25 prosent, sammenlignet med 15 i Sverige, 19 i Danmark og 16 i Finland. ?nsket om ? starte eget firma derimot, er lavt her til lands sammenlignet med de andre landene. I Finland har hele 12 prosent gründer-?nsker, mens andelen i Norge er 7 prosent.
__________________________________________________________________________________
?nsker dere mer informasjon om unders?kelsen og resultatet, ta kontakt med:
Siv Merete Tuer
Pressekontakt/Informasjonssjef
Tlf: 21 62 88 01
[email protected]
Studentum har gjennomf?rt en unders?kelse blant studenter og fremtidige studenter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Over 6000 personer har deltatt i unders?kelsen, derav 1415 fra Norge.
Studentum er Nordens mest brukte s?ketjeneste for studier etter videreg?ende. V?r misjon er ? v?re verdensledende p? ? markedsf?re utdanninger. Dette gj?r vi via nettsidene v?re, samarbeidspartnere som MSN.no og bes?k p? utdanningsmesser og videreg?ende skoler. For tilfellet finnes over 20 000 s?kbare utdanninger i databasen v?r. Studentum ble startet som et initiativ av tre studenter for ? hjelpe blivende studenter finne utdanning. Studentum har v?rt p? markedet siden 2001 og har i dag ca 95 medarbeidere.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy