Læring

Flere vil l?re om bygg og bolig

12-11-2012 07:00 Norges Eiendomsakademi AS Interessen for utdanning innen taksering og bygningskontroll er rekordh?y, if?lge en fersk oversikt fra Norges Eiendomsakademi.

Interessen for utdanning innen taksering og bygningskontroll er rekordh?y, if?lge en fersk oversikt fra Norges Eiendomsakademi.
Fra ?rsskiftet innf?res regler som inneb?rer at de fleste typer byggeprosjekter m? undergis en uavhengig kontroll utf?rt av et godkjent kontrollforetak. Det trengs et stort antall fagfolk til ? gj?re jobben.

? I hele h?st har vi arrangert kurs for kandidater som ?nsker godkjenning som bygningskontroll?r. Men behovet er stort, s? disse kursene fortsetter med full styrke ogs? i 2013, sier Henning K. M?llerl?kken, administrerende direkt?r i Norges Eiendomsakademi.

Kursene arrangeres i en rekke st?rre byer for ? sikre at hele landet blir dekket. De fleste deltakerne har solid byggfaglig plattform fra f?r. Med et kontrollkurs f?r de i tillegg kunnskap om verkt?y og systemer som trengs for ? fylle rollen som kontroll?r etter de nye forskriftene.

? Sv?rt mange har allerede gjennomg?tt slike kurs i v?r regi, men vi m? nok holde dette tilbudet ?pent i lang tid fremover, sier M?llerl?kken.

Flere takstmenn

Ogs? den ordin?re takstmannsutdanningen er sv?rt etterspurt. Flere enn noen gang studerer takstfagene ved Norges Eiendomsakademi, som organiserer 90 prosent av denne typen utdanning her i landet.

? Basert p? p?meldingen s? langt regner vi med at antall studenter i v?rsemesteret 2013 vil v?re rundt 230. Vi utdanner n? mer enn dobbelt s? mange kandidater som for fem ?r siden, men tror at veksttakten fortsatt vil v?re h?y.

Utfasingen av de enkleste takstrapportene til fordel for mer omfattende boligsalgsrapporter med grundigere tilstandsanalyse som ny standard i eiendomshandelen blir en viktig drivkraft for ?kt intresse for takstfaget, mener M?llerl?kken.

? Selv om ikke politikerne har levert n?r det gjelder ?nskene om skjerpede regler for ? gj?re bolighandel tryggere har jo meglerne og takstbransjen selv satt seg i f?rersetet, og varslet en ny norm fra 2015. Det ?ker behovet for flere og h?yt skolerte takstmenn.

Skjerpede krav

En ?kende andel av kandidatene er ingeni?rer eller har annen akademisk bakgrunn. Kravene for ? bli takstmann er skjerpet, blant annet n?r det gjelder kunnskap om bygningsfysikk og konstruksjonsl?re.

Takstmannsstudiet inng?r i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeni?rer ved H?gskolen i ?stfold. Undervisningen er en kombinasjon av nettbaserte programmer og dagssamlinger en rekke steder i landet.

I tillegg til grunnleggende utdanning i taksering best?r studietilbudet av spesialisering innen bygningsskade samt verditaksering av boliger og n?ringseiendom. Til sammen kan utdanningen gi inntil 120 studiepoeng, som tilsvarer to ?rs utdanning p? full tid.

? Aller h?yest interesse er det for tilstandsanalyse og verdivurdering. Det lover godt med tanke p? den raskt ?kende ettersp?rselen som vil komme innen disse omr?dene, sier Henning K. M?llerl?kken.

For ? ta oppdrag som takstmenn sertifiseres kandidatene i tillegg av Norges Takseringsforbund.
Norges Eiendomsakademi er et undervisningsakademi som er kjent for ? gi gode og etterspurte undervisningstilbud innen fast eiendom. Vi tilbyr takstutdanning, byggelederutdanning og utdanning i eiendomsforvaltning. Norges Eiendomsakademi har landets eneste takstutdanning som svarer til de Euopeiske kravene.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy