Læring

Flest kvinner studerer p? nett

I f?lge statistikk fra SSB er det b?de flest kvinner som studerer p? nett og som fullf?rer kursene. Den samme statistikken viser at NKI Nettstudier fremdeles er den klart st?rste nettskolen i landet.

Totalt var det h?sten 2011 registrert 19635 deltakere p? nettstudier i Norge. Over 60 % av disse var kvinner. Omtrent halvparten av alle deltakerne var i aldersgruppen 30-49 ?r. Dette viser den seneste statistikken fra SSB om fjernundervisning.
Fremdeles ?tradisjonell? kj?nnsfordeling
30% av alle kursfullf?ringer p? landets nettskoler i 2011 var innen ?konomiske og administrative fag, med over 4300 kursfullf?ringer. Kvinneandelen p? dette fagfeltet var over 70%.
Den st?rste kvinneandelen finner man, ikke overraskende, innen helse-, sosial- og idrettsfag, samt innen l?rerutdanning og utdanning innen pedagogikk. Her var kvinneandelen p? henholdsvis 87 % og 91 %.
Andelen menn var i 2011 st?rst innen naturvitenskapelige fag, h?ndverksfag og tekniske fag, samt samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, med 58% og 80% andel menn.
? NKI har tilbud innen en rekke fagomr?der, og ser at fordelingen av kvinner og menn sammenfaller godt med disse tallene, sier administrerende direkt?r Wenche Halvorsen.
NKI Nettstudier st?rste nettskole
Den samme statistikken viser at det i 2011 var 15 godkjente nettskoler i landet. NKI Nettstudier var den klart st?rste av disse, med over 11000 deltakere.
2/3 studerer p? videreg?ende niv?
De fleste nettstudenter i landet, faktisk hele 2/3, studerer i f?lge statistikken p? videreg?ende niv?. 13 % tar kurs p? fagskoleniv?, mens 21 % studerer p? universitets- eller h?gskoleniv?.
? NKI har ogs? den st?rste gruppen studenter p? videreg?ende skole niv?, sier Halvorsen.
? Vi er stolte og ydmyke over ? v?re en tilbyder av utdanning til alle som av ulike ?rsaker ikke har fullf?rt videreg?ende i offentlig skolegang, fortsetter hun. ? Dette er et tilbud vi skal fortsette ? ha fokus p? i ?rene fremover.
Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens st?rste nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningsgruppen Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU). ABNU er den ledende akt?ren i Norge innenfor private h?yskoler, fagskoler og nettstudier. NKI Nettstudier satser hardt p? ? legge til rette for fleksibel utdanning for alle.
NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud ogs? p? h?yskole- og universitetsniv?, og vi tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Similar Posts