SE

Folkbildning och studiecirklar mer populärt än n?gonsin

M?nga har under det senaste ?ret upptäckt att det b?de är roligt och berikande att lära sig nya saker och ämnen i folkbildningsform. Medborgarskolan har märkt av en ökad efterfr?gan p? studiecirklar och rekryterar nu nya kursledare i Osby, Hässleholm, Kristianstad och Helsingborg.
Att lära sig n?got nytt för att man vill, snarare än för att man m?ste, är en möjlighet som lockar allt fler. Störst intresse är det för spr?k, dans, hantverk, data och ekonomi.
Alla bestämmer i cirkeln
– M?nga fler har upptäckt det roliga med folkbildning. När man g?r en studiecirkel kan alla i gruppen vara med och bestämma inlärningstempo, upplägg, material och annat. Och det är just detta att göra n?got tillsammans ? b?de ledare och deltagare – som är s? coolt med oss som studieförbund, berättar Karin Holm marknads- och kommunikationsansvarig i Sk?ne.
Studieförbunden brukar i sitt utbud se till att det finns n?got för alla ? oavsett ?lder och bakgrund kan man hitta n?got som intresserar. De som g?r kurser uppskattar ledarnas kompetens och sätt att förmedla ett ämne som de ofta brinner för. Att de inte bara lär sig n?got nytt, utan dessutom lär känna andra människor med samma intresse, blir en extra bonus.
Rekryterar nya ledare
I v?r satsar Medborgarskolan p? att sprida folkbildning genom att starta fler studiecirklar särskilt i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad och Osby. För att möta en ökad efterfr?gan söker man nya ledare inom en mängd olika ämnesomr?den. Är du duktig p? engelska, spanska, italienska eller n?got annat spr?k? Eller kan du yoga, dans, m?leri eller n?got annat estetiskt ämne? Har du goda kunskaper inom data eller särskilda programvaror? D? kanske du är Medborgarskolans nya lärare.
Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. V?r verksamhet inspirerar till lustfyllt och livsl?ngt lärande. V?ra kärnvärden är individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.
www.medborgarskolan.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy